We use cookies to improve, measure and analyze the use of the website as well as for visitor statistics and marketing.

Skansens hus och gårdar

Att gå in genom portarna på Skansen är att gå in i en annan tid och möta människorna från tre sekel - här visas levande historia.