Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Skansens Byalag

Byalaget är en ideell förening som har till ändamål att stödja Skansen i dess strävan att levandegöra svensk kultur och natur.

  • Byalaget vill nå detta syfte genom att;

    • främja kunskapen om och känslan för Skansen och dess kulturhistoriska verksamhet
    • sprida kunskap om arbetsliv och hantverk på landsbygden i äldre tid och göra det genom aktiva insatser i samförstånd med Skansens ledning
    • organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat inom Byalaget för att öka medlemmarnas kunskap om Skansen och kulturhistoriskt verksamhet i allmänhet

    Att vara medlem i Byalaget förutsätter att man aktivt deltar i Byalagets verksamhet. Läs mer om byalaget.