Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Testamente och arv

Bidra till vårt gemensamma natur- och kulturarv i många år framöver genom att testamentera en gåva till Stiftelsen Skansen

 • Att inkludera Stiftelsen Skansen i ditt testamente gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta för vårt gemensamma natur- och kulturarv. Skansen har möjlighet att ta emot kontanter, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Skansen är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan oavkortat går till Skansen.

  Testamenten skrivs till: Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm, Orgnr 80 20 03-0154

  Ändamål

  Testamentsgåvan används alltid i enlighet med testamentet. Om inget ändamål anges använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du ange det.

  Exempel på ändamålsanvändning

  • Bevara byggnader och berättandet om traditioner kring Skansens kulturhistoriska miljöer

  • Bevara och vårda det zoologiska beståndet på Skansen

  • Utveckling av Skansens pedagogiska verksamheter för barn och ungdomar

  • Utveckla parken och grönområdet Skansen