Djurparker har genom årtionden byggt upp en bred kunskapsbas inom dessa områden men många frågor är fortfarande obesvarade. Vissa beteenden som är svåra att observera i naturen kan i djurpark observeras och användas i studier där man tittar på hur djur beter sig.

När våra djur dör bidrar vi, när det är möjligt, med delar av dem till olika forskningsprojekt. Det kan till exempel vara tänder från djurparksdjur som används som referensmaterial för att ta reda på hur gammalt ett dött vilt djur är.