Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Statarlängan

Statarlängan visar hur en bostad för två familjer kunde se ut i början av 1920-talet. Statarens vardag var hård, med långa arbetsdagar och svåra livsvillkor.

 • Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning och många personer som bodde på landsbygden var utan arbete. Statarna var fattiga lantarbetare som arbetade på stora gårdar där de hade många kor. Lönen som de fick kallades ”stat” och bestod till stor del av mjölk, råg, vete och korn. Bostaden och ett potatisland ingick också i betalningen.

 • Fakta om Statarlängan
  Ursprung:

  Snickartorp tillhörande Berga gård i Sörmland

  Byggår:

  Tidigt 1800-tal

  Uppförd på Skansen:

  1966 – 1968

  Om byggnaden:

  Rödmålad parstuga

 • Männen tog anställning som drängar på gården. I kvinnornas arbetsuppgifter ingick, utöver att ta hand om barnen och hemmet, att mjölka korna. Arbetet med mjölkningen och att diska de stora mjölkkärlen var slitigt. Barnen gick i skolan men de fick också hjälpa till hemma och på gården när det var skördetid.

  Hela familjen bodde i ett rum

  Statarlängan visar hur två familjer bodde i början av 1920-talet. Varje familj hade ett rum att bo i och varsitt förrådsrum. Förstuga och utedass delade de båda familjerna på. I Statarlängans vänstra rum bodde Erik och Kristina Karlsson mellan åren 1874 – 1924. Det var ovanligt att en statarfamilj bodde så länge på samma ställe, ofta flyttade man i hopp om att få det bättre. På 1930-talet kom statarsystemet att kritiseras alltmer, både i litteraturen och den politiska debatten, och 1945 avskaffades systemet.

  Statarsystemet, Ivar Lo Johansson och flytten till Skansen

  När Statarsystemet avskaffades 1945 ville Skansen bevara en statarlänga till eftervärlden. Skansens personal och författaren Ivar Lo Johansson arbetade för att kunna visa livet som statare och 1949 fick man höra talas om byggnaden från Berga gård. Ägaren skänkte statarlängan till Skansen mot att de sista hyresgästerna fick bo kvar så länge de ville. År 1966 påbörjades flytten av statarlängan från Berga till Skansen och 1968 invigdes huset.

  Om byggnaden

  Statarlängan är en timrad envåningsbyggnad, fasaden är klädd med locklistpanel och målad med röd slamfärg. Byggnaden har ett sadeltak som är klätt med enkupigt lertegel.  För att lättare bevara värmen inomhus har statarlängan inga fönster i norr. Där finns istället ventiler till förrådsrummen för att dessa utrymmen skulle hållas kalla.
  Läs mer om byggnaden på DigitaltMuseum.

  Vad du kan uppleva

  I Statarlängan kan du träffa museipedagoger som berättar om livet som statare. Ibland är även barnmorskan på besök för att berätta om hemförlossningar och barnmorskans yrkesliv under tidigt 1900-tal.

 • Statarlängan, Skansen Foto Jouni Suomalainen

  Statarlängan, snickartorp som tillhörde Berga gård i Sörmland

 • Tillgänglighet

  I Statarlängan finns en ramp som kan läggas ut. Inne i huset är trösklarna höga och tillgängligheten är begränsad.

Dag Tid
1 april 2023 10.00-16.00
2 april 2023 10.00-16.00
3 april 2023 10.00-16.00
4 april 2023 10.00-16.00
5 april 2023 10.00-16.00
6 april 2023 10.00-16.00
7 april 2023 10.00-16.00
8 april 2023 10.00-16.00
9 april 2023 10.00-16.00
10 april 2023 10.00-16.00
11 april 2023 10.00-16.00
12 april 2023 10.00-16.00
13 april 2023 10.00-16.00
14 april 2023 10.00-16.00
15 april 2023 10.00-16.00
16 april 2023 10.00-16.00
17 april 2023 10.00-16.00
18 april 2023 10.00-16.00
19 april 2023 10.00-16.00
20 april 2023 10.00-16.00
21 april 2023 10.00-16.00
22 april 2023 10.00-16.00
23 april 2023 10.00-16.00
24 april 2023 10.00-16.00
25 april 2023 10.00-16.00
26 april 2023 10.00-16.00
27 april 2023 10.00-16.00
28 april 2023 10.00-16.00
29 april 2023 10.00-16.00
30 april 2023 10.00-16.00
1 maj 2023
2 maj 2023
3 maj 2023
4 maj 2023
5 maj 2023
6 maj 2023
7 maj 2023
8 maj 2023
9 maj 2023
10 maj 2023
11 maj 2023
12 maj 2023
13 maj 2023
14 maj 2023
15 maj 2023
16 maj 2023
17 maj 2023
18 maj 2023
19 maj 2023
20 maj 2023
21 maj 2023
22 maj 2023
23 maj 2023
24 maj 2023
25 maj 2023
26 maj 2023
27 maj 2023
28 maj 2023
29 maj 2023
30 maj 2023
31 maj 2023
1 juni 2023
2 juni 2023
3 juni 2023
4 juni 2023
5 juni 2023
6 juni 2023
7 juni 2023
8 juni 2023
9 juni 2023
10 juni 2023
11 juni 2023
12 juni 2023
13 juni 2023
14 juni 2023
15 juni 2023
16 juni 2023
17 juni 2023
18 juni 2023
18 augusti 2023
19 augusti 2023
20 augusti 2023
25 augusti 2023
26 augusti 2023
27 augusti 2023
1 september 2023
2 september 2023
3 september 2023
8 september 2023
9 september 2023
10 september 2023
15 september 2023
16 september 2023
17 september 2023
22 september 2023
23 september 2023
24 september 2023
29 september 2023
30 september 2023
24 november 2023
25 november 2023
26 november 2023
27 november 2023
28 november 2023
29 november 2023
30 november 2023
1 december 2023
2 december 2023
3 december 2023
4 december 2023
5 december 2023
6 december 2023
7 december 2023
8 december 2023
9 december 2023
10 december 2023
11 december 2023
12 december 2023
13 december 2023
14 december 2023
15 december 2023
16 december 2023
17 december 2023
18 december 2023
19 december 2023
20 december 2023
21 december 2023
22 december 2023
23 december 2023
25 december 2023
26 december 2023
27 december 2023
28 december 2023
29 december 2023
30 december 2023
31 december 2023
1 januari 2024
2 januari 2024
3 januari 2024
4 januari 2024
5 januari 2024
6 januari 2024
7 januari 2024
Visa mer

Här hittar du Statarlängan