Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

ForskarFredag 28-29 september

Undrar ni också vad en forskare egentligen gör? Hur blir man expert på Östersjön? På Baltic Sea Science Center får ni träffa ett gäng riktiga Östersjöexperter. Boka in din klass på ett eller flera kostnadsfria pass!

 • På plats finns forskare och experter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall i en serie föreläsningar och workshops. Boka in din klass på ett eller flera pass och lär er mer om Östersjön, aktuell forskning och hur man kan vara med och sprida viktiga budskap!

  Samtliga pass är kostnadsfria! Först till kvarn!

  Schema Forskarfredag 2023

  Schema Forskarfredag 2023

 • Information

  När?
  28 – 29 september 2023

  För vem?
  Åk 9 – Gymnasiet

  Var?
  Programmet genomförs på plats på Baltic Sea Science Center på Skansen.

  Hur?
  Du kan boka in din klass på ett eller flera pass. Varje pass är 30 min och rymmer en-två klasser. Det går bra att vara kvar i utställningen eller på Skansen på egen hand innan och efter passen.

  Bokning
  Alla pass är kostnadsfria men behöver förhandsbokas. Maila din bokningsförfrågan till bssc@skansen.se senast måndag 25 september. Först till kvarn!

 • What is Vibrio bacteria, and how can we help prevent its propagation? (in English)

  Rehab El-Shehawy, mikrobiolog vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet

  Due to climate change infections of Vibrio bacteria are on the rise in the Baltic region. The bacteria can be spread via plastic surfaces as biofilms in aquatic environments. The talk introduces the VibrioScope project, involving photography to build communication capacity to counteract the spread of Vibrio, and invites students to join forces with peers from impacted nations like Uganda and Malawi. We will use microscope and introduce photomicrography to the students.

  Tid: Torsdag kl 9.30 och kl 10.15

  Lokal: Labbet

   

  Avloppsrening: Utmaningar och nya lösningar i ett växande Stockholm

  Peter Moraeus, Civilingenjör på Stockholm Vatten och Avfall

  Peter Moraeus är civilingenjör och just nu driftsättningsledare för Stockholm Vatten och Avfalls framtida Avloppsrening. I framtiden behöver reningsverket i Stockholm kunna ta emot mer avloppsvatten från fler människor och rena vattnet med ännu högre krav på rening. Hör mer om planerna och införandet av ett helt nytt reningssteg.

  Tid: Torsdag kl 9.30, kl 10.15 och kl 11

  Lokal: Filmsalen

   

  Vad finns i vattnet? Om e-DNA-spår och teknikutveckling

  Karl Lundén, Miljöanalysspecialist vid Institutionen för vatten och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Karl berättar om hur vattenlevande organismer lämnar avtryck i vattenmassan i form av DNA-rester. Tekniken är under utveckling och ger nya möjligheter att ta reda på mer om sjöar och hav utan att fånga in exempelvis fisk. Eleverna får också pröva att filtrera vatten för att preparera prover från våra akvarier inför analys.

  Tid: Torsdag kl 11 och kl 13

  Lokal: Labbet

   

  Att leva i läkemedel – hur påverkar det fiskarna?

  Tomas Brodin, Professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Tomas forskar på hur mediciner som vi använder för att må bättre hamnar i sjöar, älvar och hav och får djuren där att må sämre. Han har genom åren visat att vanliga läkemedel kan påverka insekter, grodor och fiskar, och kommer att berätta om sin forskning på hur läkemedel kan få fiskar att ändra sina beteenden och hur detta i sin tur påverkar deras överlevnad och till och med hela ekosystem.

  Tid: Torsdag kl 13, kl 13.45 och kl 14.30

  Lokal: Filmsalen

   

  Vatten + Alger = Gift?

  Elin Dahlgren, miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Malin Olofsson, Forskare vid Institutionen för vatten och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Aktiviteten öppnar upp för förståelsen om att tillväxt av alger och bakterier inte bara gör att badvattnet blir grönt och äckligt. Vissa arter kan även producera miljöfarlig ämnen som kan göra både djur och människor sjuka. Vi kikar på bakterier och alger. Går det att påvisa gifterna? Och hur kan man observera effekter?

  Tid: Torsdag kl 13.45 och kl 14.30, Fredag kl 9.30 och kl 10.15

  Lokal: Labbet

   

  En övning i att berätta om forskning

  Katrin Jones Hammarlund, Projektledare vid Centrum för Naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Uppgift: Syftet med övningen är att ni ska få testa på en metod att presentera ”forskning” på som väcker nyfikenhet och engagemang hos andra. Er grupp ska gå ut i akvariet och hitta något som ni tycker verkar kul att ta reda på mer om. Ni ska tillsammans skapa en berättelse om det ni hittat som är cirka fem minuter lång. Om ni vill presenterar ni er berättelse för resten av gruppen.

  Tid: Fredag kl 9-10 Obs! Det här passet håller på en timme

  Lokal: Filmsalen

   

  Vad finns under ytan?

  Jesper Ström, forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet

  Jesper jobbar som projektledare och dykansvarig för nationell miljöövervakning för Egentliga Östersjön och de hårda vegetationsklädda bottnarna. Han kommer visa och berätta hur det ser ut på grunda vegetationsklädda bottnar i Östersjön, och vad man tittar på och mäter inom miljöövervakningen.

  Tid: Fredag kl 10.15 och kl 11

  Lokal: Filmsalen

   

  Östersjöns färg

  Susanne Kratzer, forskare och docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet

  Susanne Kratzer forskar på vattnets optiska egenskaper och vad det har för betydelse för övervakningen av Östersjön. Med satellitdata kan man få information om klorofyll i vattnet, siktdjupet, löst organiskt material samt suspenderat material. Susanne kommer bland annat att visa satellitbilder och hur man kan mäta grumlighet (turbiditet).

  Tid: Fredag kl 11 och kl 13

  Lokal: Labbet

   

  Vad är problemet med kemikalier, och vad kan vi göra åt det?

  Marlene Ågerstrand, ekotoxikolog vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet

  Marlene Ågerstrand berättar om de farliga egenskaper som kemikalier kan ha och hur detta kan påverka människor och miljön, i vilka (konsument)produkter kemikalierna används, samt vad vi kan och behöver göra för att minska påverkan på människor och miljön. Utöver det diskuteras varför experter ibland tycker olika när det gäller hur farlig en kemikalie är, samt industrins roll i säker hantering av kemikalier.

  Tid: Fredag kl 13 och kl 13.45

  Lokal: Filmsalen

   

  Döda bottnar – vad finns i sedimentet?

  Elias Broman, mikrobiolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet

  Elias berättar om döda bottenzoner i Östersjön med fokus på bakterier och mikroskopiska små djur som finns i sedimenten där. Om varför det finns döda bottenzoner i Östersjön och vilken effekt de har på liv i havsbotten.

  Tid: Fredag kl 13.45 och kl 14.30

  Lokal: Labbet