We use cookies to improve, measure and analyze the use of the website as well as for visitor statistics and marketing.

 • Skansen – världens äldsta friluftsmuseum

   

  Mitt på Djurgården finns Skansen. En plats som levandegör upplevelser av natur och kultur – nu, då och i framtiden

   

  Skansen är idag världens äldsta friluftsmuseum och grundades år 1891 av språkforskaren, läraren och folkbildaren Artur Hazelius. En man vars motto var “känn dig själv”. För Hazelius betydde orden att genom att känna till vår historia är möjligt att känna oss själva.

   

  Med det som utgångspunkt skapade han Skansen. En plats som skulle samla byggnader, växter, och djur från hela Sverige och visa hur människor bott och arbetat i olika delar av landet under äldre tid.

   

  Ett levande museum

  Hazelius fick köpa en bit mark uppe på Skansenberget, och började direkt bygga upp hus från hela landet. Till en börja fylldes husen av dockor, klädda i folkdräkt, men de byttes snabbt ut till levande “kullor”. Hazelius ville att Skansen skulle vara just det – ett levande museum, med snurrande spinnrockar och dunkande vävstolar. Något som vi också ser idag i allra högsta grad.

   

  Djurens intåg

  Naturligtvis skulle det också finnas djur. Husdjur var en självklarhet i det gamla bondesamhället och vilda nordiska djur som levde i skogarna och på fjällen var också en del av tillvaron. Hazelius tog emot en del djur i gåva och några av dessa var exotiska djur. Det stämde inte överens med att visa ett Sverige i miniatyr, men Hazelius antog att hans besökare skulle betala för att se de exotiska djuren och lät dem stanna.

   

  Ett ständigt växande museum

  Under årens lopp har parkens utbud växt och förfinats. Idag är Skansen öppen året runt och erbjuder allt från allsång till hantverk till trädgårdar och hus. Alltid med Hazelius tankar och idéer som grund.

 • asdasdasd
  adasdasd:

  asdasdasd

  asdasdasd:

  asdasdasd

 • [oredigerad text från gamla webben nedan]

  Skansen är världens äldsta friluftsmuseum som grundades år 1891 av Artur Hazelius och öppnade för gäster den 11 oktober. Hans motto var “känn dig själv”, för Hazelius betydde dessa ord att det enbart genom att känna till vår historia är möjligt att verkligen känna oss själva.

  Namnet Skansen kommer troligen från den militära skans som prins Karl-Johan lät uppföra åt prins Oskar på 1810-talet. När Artur Hazelius fick överta marken kallades området redan för Skansen.

   

  Ett levande museum

  Artur Hazelius var en språkforskare, lärare och folkbildare. Under sina resor runt om i Sverige insåg han att det gamla bondesamhället höll på att försvinna. Det byggdes fabriker och sågverk, jordbruket mekaniserades och det drogs järnvägar kors och tvärs genom landet. Många människor flyttade från landsbygden till städerna.

  Syftet med Skansen var att visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. Hazelius ville visa byggnader, växter och djur från hela Sverige – från norr till söder.

  På våren 1891 fick Hazelius köpa en bit mark uppe på Skansenberget och redan på hösten samma år öppnades Skansen för allmänheten. Här uppfördes och inreddes byggnader från olika delar av Sverige. Till att börja med befolkades husen av dockor i naturlig storlek, klädda i folkdräkt, men de ersattes snart av levande “kullor” i tidstypiska kläder. Hazelius ville att Skansen skulle vara ett levande museum, där spinnrockarna snurrade och vävstolarna dunkade i stugorna.

  Naturligtvis skulle det också finnas djur. Husdjur ingick i livet i det gamla bondesamhället och vilda nordiska djur som levde i skogarna och på fjällen var också en del av tillvaron. Hazelius tog emot en del djur i gåva och några av dessa var exotiska djur. Det stämde inte överens med att visa ett Sverige i miniatyr, men Hazelius förmodade att publiken nog gärna skulle betala för att se de exotiska djuren och lät dem stanna.

  Under årens lopp har cirka 150 kulturhistoriska byggnader flyttats hit från nästan hela Sverige. Tonvikten ligger på hus från 1700- och 1800-talen, men tidsmässigt kan du röra dig från 1400-talets slut till tiden omkring 1930. Äldst är det norska Vastveitloftet från 1300-talet, hitflyttat 1901 under unionstiden med Norge och den yngsta miljön är Folkets hus från 50-talet. Skansen bestånd av byggnader utökas fortfarande och det senaste kulturhistoriska tillskottet är Järnhandlarhuset, vilket är en kopia på ett hus som fortfarande står på plats i Hudiksvall. Det öppnades för allmänheten 2005. 2019 invigdes en helt ny anläggning på Skansens om handlar om Östersjön. På BSSC kan besökare både se Östersjöns fiskar och miljöer under och över utan, ta del av en omfattande interaktiv utställning om miljöproblem och andra utmaningar som det här innanhavet möter och se film om Östersjön. Här finns också ett laboratorium för skolklasser.

   

  Hazelius tankar lever vidare – i hela världen

  År 1892 flyttade Artur Hazelius in i Gula huset på Skansen där han bodde fram till sin död 1901, då begravdes han även på Skansen. Efter Hazelius död har hans tankar och idéer levt vidare på Skansen. Dessutom har Skansen haft ett stort inflytande på museer av liknande slag även i flera andra länder, främst i Europa och i USA. I flera östeuropeiska länder betyder ordet skansen faktiskt friluftsmuseum.

 • Information box headline

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque massa consequat, ullamcorper vel ut aliquam diam nulla. Morbi magna egestas tortor nunc facilisis tortor. Ornare accumsan quis sit enim ridiculus. Phasellus luctus magna libero sed at fames. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque massa consequat, ullamcorper vel ut aliquam diam nulla. Morbi magna egestas tortor nunc facilisis tortor. Ornare accumsan quis sit enim ridiculus. Phasellus luctus magna libero sed at fames.

Skansen året om

 • Skansen om våren

  Våren är en viktig tid i ett nordligt land som Sverige. Allt som sovit och varit insnöat vaknar till liv. På Skansen börjar våren med påsk och valborgsfirande. Under påskveckan är det marknad och barn som är utklädda till påskkärringar, och numera också trollkarlar, har fritt inträde på skärtorsdagen och får skapa kvastar, skriva påskbrev och påskpyssla.

  Skansens Vårmarknad och Valborg är ett tydligt vårtecken. Då börjar odlingsåret på Skansen. Björnarna vaknar ut vintervilan och hagar fylls av killingar och lamm. På valborgsmässoafton sjunger studenter in våren och på kvällen hålls det traditionella talet till våren innan det stora valborgsmässobålet tänds.

 • Skansen om sommaren

  Våren är en viktig tid i ett nordligt land som Sverige. Allt som sovit och varit insnöat vaknar till liv. På Skansen börjar våren med påsk och valborgsfirande. Under påskveckan är det marknad och barn som är utklädda till påskkärringar, och numera också trollkarlar, har fritt inträde på skärtorsdagen och får skapa kvastar, skriva påskbrev och påskpyssla.

  Skansens Vårmarknad och Valborg är ett tydligt vårtecken. Då börjar odlingsåret på Skansen. Björnarna vaknar ut vintervilan och hagar fylls av killingar och lamm. På valborgsmässoafton sjunger studenter in våren och på kvällen hålls det traditionella talet till våren innan det stora valborgsmässobålet tänds.

 • Skansen om hösten

  Våren är en viktig tid i ett nordligt land som Sverige. Allt som sovit och varit insnöat vaknar till liv. På Skansen börjar våren med påsk och valborgsfirande. Under påskveckan är det marknad och barn som är utklädda till påskkärringar, och numera också trollkarlar, har fritt inträde på skärtorsdagen och får skapa kvastar, skriva påskbrev och påskpyssla.

  Skansens Vårmarknad och Valborg är ett tydligt vårtecken. Då börjar odlingsåret på Skansen. Björnarna vaknar ut vintervilan och hagar fylls av killingar och lamm. På valborgsmässoafton sjunger studenter in våren och på kvällen hålls det traditionella talet till våren innan det stora valborgsmässobålet tänds.

 • Skansen om vintern

  Våren är en viktig tid i ett nordligt land som Sverige. Allt som sovit och varit insnöat vaknar till liv. På Skansen börjar våren med påsk och valborgsfirande. Under påskveckan är det marknad och barn som är utklädda till påskkärringar, och numera också trollkarlar, har fritt inträde på skärtorsdagen och får skapa kvastar, skriva påskbrev och påskpyssla.

  Skansens Vårmarknad och Valborg är ett tydligt vårtecken. Då börjar odlingsåret på Skansen. Björnarna vaknar ut vintervilan och hagar fylls av killingar och lamm. På valborgsmässoafton sjunger studenter in våren och på kvällen hålls det traditionella talet till våren innan det stora valborgsmässobålet tänds.