• Skansen öppnar entréerna för alla med ukrainskt pass

  Centralmuseernas samarbetsråd har tidigare gått ut med att man starkt fördömer den ryska invasionen av Ukraina och sörjer förlusten av människoliv samt fruktar irreparabla skador på kulturarvet.

  Skansen vill göra en insats på det sätt vi kan för att bidra till de som drabbats. Det känns naturligt för Skansen att öppna parken för ukrainare som har kommit till Sverige på grund av den humanitära krisen. Kanske kan vi erbjuda en stunds andrum i en svår tid. Därför erbjuds alla med giltigt ukrainskt pass fri entré till Skansen.

  Skansen #standwithukraine

   

  Skansen opens the entrances to everyone with a Ukrainian passport

  The Council of the Swedish National Museums has previously stated that it strongly condemns the Russian invasion of Ukraine, mourns the loss of human life and fears irreparable damage to the cultural heritage.

  At Skansen we want to do what we can to contribute to those affected. It feels natural for Skansen to open the park to Ukrainians who have come to Sweden due to the humanitarian crisis. Maybe we can offer a moment of respite in a difficult time. Therefore, everyone with a valid Ukrainian passport is offered free admission to Skansen.

  Skansen #StandwithUkraine