Tillgänglighet

Skansen ska vara till för alla och vi arbetar hela tiden med att förbättra vår tillgänglighet. Har du frågor eller förslag på hur vi kan bli ännu bättre är du välkommen att kontakta oss.

 • Bra att veta för dig med funktionsnedsättning

  Skansen är en stor park som är belägen på ett berg. Terrängen är bitvis kuperad med branta backar, kullerstensbelagda stråk och ganska stora avstånd mellan olika upplevelser. Miljön varierar mellan stora asfalterade ytor och skog. Parken har även kulturmiljöer med känsliga byggnader som inte alla gånger går att anpassa på ett önskvärt sätt.

 • Tillgänglighetsförbättringar

  Vi arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra tillgängligheten på Skansen. Vi är tacksamma för alla synpunkter som hjälper oss att bli så bra som möjligt för alla gäster. Har du frågor eller förslag på hur vi kan bli ännu bättre är du välkommen att kontakta oss.

 • Entré

  Huvudentrén ligger på museets framsida, som vetter mot Djurgårdsvägen. Adressen är Djurgårdsslätten 49.

  Innanför huvudentrén finns ett lyftbord från gatuplan upp till Spegeldammen. Lyftbordet har plats för rullstolar, permobil och barnvagnar (max 500 kg). Från Spegeldammen leder en rulltrappa samt delvis branta gångvägar vidare upp på området.

  Sollidsporten har adressen Sollidsbacken 9. Färdtjänst och taxi kan köra in denna väg för att hämta och lämna gäster på vändplanen utanför Restaurang Solliden, uppe på Skansenberget. Entréavgift betalas vid infart.

  Hazeliusporten är öppen under delar av året. Adressen är Hazeliusporten 2. Innanför Hazeliusporten finns Bergbanan som kan ta rullstolar, permobil och barnvagnar upp på Skansenberget. Rullstolsburna samt ledsagare åker fritt med Bergbanan. Bergbanan är öppen kvällstid för Allsången men inte övriga scenevenemang. Se aktuella öppettider.

 • Kollektivtrafik

  Här kan du läsa mer hur du åker till Skansen med kollektivtrafik.

  Parkering

  Det finns tre parkeringsplatser på Skansens område för dig med handikappstillstånd. Anländ till Sollidsporten så hänvisar personal dig rätt. Vänligen notera risken att platserna kan bli fullbelagda och att vi inte kan garantera plats.

  Ledsagare

  Ledsagare och personliga assistenter, i sällskap med betalande brukare, har fri entré mot uppvisande av ledsagarbevis.

  Gruppkort för vårdhem/sjukhem/gruppboenden

  Personal och patienter/boende från vårdhem, sjukhem, gruppboende och liknande institutioner kan ansöka om ett rabatterat entrékort. Kortet kostar 1 800 kronor och ger fri entré för upp till 15 personer (inkl. personal). Kortet gäller kalenderårsvis och ska alltid medtagas. Beställning av gruppkort görs via formuläret på denna sida

  Hundar

  Ledar-, signal- och assistanshundar är välkomna. Under besöket ska det framgå att det är en arbetande hund genom att hunden bär tjänstetäcke.

  Innan besöket måste hundägaren/hundföraren skriva under en försäkran som intygar att hunden är vaccinerad mot valpsjuka och parvo-infektion samt att hunden inte uppvisar symtom på smittsam sjukdom. Blankett finns i entréerna. 

  Toaletter

  Toaletter tillgängliga med rullstol finns vid Huvudentrén, Hazeliusporten, bakom Högloftet, i Skogens Hus och på Lill-Skansen. Under sommaren (midsommar – augusti) samt under julperioden finns en rullstolsanpassad tillfällig toalett vid Vaktstugan. Med permobil är toaletterna bakom Bredablick, inne på Skansen Terrassen och vid huvudentrén (förutsätter hjälp med dörrar) tillgängliga.

  Museum och djurpark inomhus

  På Baltic Sea Science Center finns hiss och alla våningsplan är tillgängliga för dig med rullstol eller permobil. 

  På Lill-Skansen kommer du fram till nästan alla besöksytor med rullstol eller permobil. Undantaget är ett par grottor och krypgångar som inte är tillgängliga. Till kontakthagen med fåren finns en grind som personalen kan öppna. Alla dörrar på Lill-Skansen har dörröppnare.

  Skansen-Akvariet och alla djuren där är tillgängligt för dig med rullstol eller permobil. Undantaget är skelettutställningen som inte är tillgänglig under sommaren.

  På Skansen finns kulturmiljöer med känsliga byggnader som inte alla gånger går att anpassa på ett önskvärt sätt. Läs mer om de kulturmiljöer som är tillgängliga med rullstolsramp nedan.

  Rullstolsramper

  Fasta rullstolsramper finns till Seglora kyrka, Snickerifabriken, Mekaniska verkstaden, Bollnässtugan och Logen på Bollnästorget. Till Järnhandlarens hus finns en fast ramp till bostadsdelen från vilken det gå att nå Järnhandeln. Rullstolsramp finns även till Skansenbutiken utanför huvudentrén och i Logen.

  Portabla rullstolsramper finns att lägga ut vid Skånegården, Statarlängan och Väla Skola.

  Tillgänglighet vid scenevenemang

  Hörslingor: Parketten på Sollidenplan är utrustad med hörslingor för att underlätta för dig med hörselnedsättning.

  Rullstolsplatser med hörslingor: Om du använder rullstol finns särskilda platser på hyllan, de är även utrustade med hörslingor för att ge dig en komplett och bekväm upplevelse.

  Prioriterad plats för rullstolar och permobiler: För att säkerställa både komfort och säkerhet för dig som använder rullstol eller permobil, finns avsatt plats på en rullstolsplatå till höger om Sollidenscenen. Denna placering ger också en förbättrad sikt över evenemangen. Vid sittande evenemang på Galejan finns rullstolsplatser på anvisad plats.

  Handikapptoaletter/Rullstolstoaletter: Vi erbjuder alltid tillgång till handikappanpassade toaletter på konsertområdet.

  Kontakta oss för det bästa stödet: Om du har en dold funktionsnedsättning och behöver extra stöd eller anpassningar för att njuta av våra evenemang på Sollidenplan, är du välkommen att kontakta oss på info@skansen.se. Vi strävar efter att tillgodose dina behov på bästa möjliga sätt. Observera att vissa åtgärder kan kräva uppvisande av intyg för att säkerställa korrekt hantering. Vi ser fram emot att välkomna dig till Skansen och göra din upplevelse så angenäm som möjligt.

  Restauranger och kaféer

  Koloni, Tre Byttor, Restauration Gubbhyllan, Skansen Terrassen och Sollidens matsal är tillgängliga med rullstol och permobil.

  För dig med allergier

  Samtliga restauranger har alternativa matsedlar. Kontakta den restaurang du vill besöka om du har särskilda önskemål.

  Rökning är endast tillåten på särskilt utmärkta platser med askhinkar.

  För dig som har hörselnedsättning

  Hörslinga finns i Seglora kyrka, den har täckning i de centrala delarna av kyrkan. Det finns även en hörslinga framför Sollidenscenen samt på rullstolsplatån.

Övrigt

 • Skötrum

  Skötbord finns på samtliga toaletter.

 • Vilrum

  I anslutning till Huvudentrén finns ett vilrum som kan låsas upp vid behov. Kontakta trygghetsvärd på telefon 08-662 14 66 eller personalen i huvudentrén.

 • Barnvagnar

  Det finns sulkyvagnar att hyra i Huvudentrén.

 • Förvaringsskåp

  Det finns förvaringsboxar vid huvudentrén. Boxarna har måtten 40x30x27 centimeter. Polett för skåpen går att köpa i Huvudentrén och i informationsboden innanför Huvudentrén.

Karta över Skansen

I våra entréer finns en folder med karta över Skansen. Samma kartor finns även på stora skyltar i parken.