Samarbetspartners

Stiftelsen Skansen värdesätter olika typer av samarbeten för att tillsammans ta hand om vårt natur- och kulturarv.

 • Genom alla fina samarbeten får vi möjlighet att skapa den allra bästa upplevelsen för våra gäster. Våra samarbeten bidrar även till arbetstillfällen och ökat engagemang för natur- och kulturarvet.

 • Interna partners

  Inom Skansens område finns ett flertal interna partners som är verksamma som egna företagare. Vi samarbetar tätt tillsammans och de spelar stor roll för gästens upplevelse hos oss.

 • Sponsorer och samarbeten

  Stiftelsen Skansen samarbetar med många engagerade företag och organisationer som vill stödja vår verksamhet i syfte att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

 • Välkomnande volontärer

  Stiftelsen Skansen har engagerade volontärer som bidrar till verksamheten året runt.

 • Skansens Byalag

  Skansens Byalag är en ideell förening som är engagerade i Skansens kulturhistoriska verksamhet och har praktisk eller teoretisk kunskap om äldre arbetsliv och hantverk på landsbygden.

 • Nordiska museet och Skansens vänner

  En vänförening och två museer. Samfundet Nordiska museet och Skansens vänner bildades 1918 och verkar i Artur Hazelius anda. Här kan du bli medlem och ta del av en rad förmåner.

 • Södermalms dagliga verksamhet

  En värdefull verksamhet på Skansen som arbetar med olika saker på området som park- och trädgårdsarbeten, målning, städning och lättare snickeriuppdrag.