Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Skansens personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Skansen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

 • Vår personuppgiftspolicy förklarar varför samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

  Personuppgiftspolicyn gäller till exempel då Skansen tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundserviceärenden samt besök på någon av våra webbplatser, e-post eller sociala medier samt fysiskt på plats.

 • Vad är en personuppgift?

  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Bilder och ljudupptagningar kan också vara en personuppgift även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter t.ex. IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma och registreringsnumret på en bil är också en personuppgift om det går att knyta till en person.

 • Varifrån kommer dina personuppgifter?

  Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss. Personuppgifter skapas när du använder våra tjänster och kommunicerar med oss. Exempelvis uppgifter du lämnar när du handlar i vår webbshop, gör en bokning, kontaktar oss via e-post, tar emot eller svarar på ett e-postutskick, anmäler dig till en föreläsning samt när du skänker eller säljer ett föremål som ska ingå i Skansens museisamlingar.

 • Cookies

  Vi sparar besöks-, trafikdata och annan kommunikationsdata. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att ge dig en bra upplevelse på våra webbplatser. En cookie är filer som sparas i din webbläsare på din dator, mobil eller surfplatta. De bidrar till att våra tjänster fungerar som de ska, hjälper oss förstå hur våra tjänster används och hur vi kan förbättra dem. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Det ger du genom att acceptera cookies på vår hemsida eller webbshop.

 • Marknadsföring och utskick

  Vi vill gärna skapa dialog med dig för att kunna ge dig tips och erbjudanden. Under förutsättning att du gett oss ditt samtycke kommer vi att, via olika digitala kontaktytor, skicka och publicera information och marknadsföring baserat på din profil. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post eller SMS-kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta Skansen via info@skansen.se för att få hjälp med att tacka nej till vår kommunikation.

 • Fotografering och filmning på Skansens område

  Det är ofta filmning och fotografering på Skansens område. Vi informerar besökare om att fotografering eller filmning kan ske under ett evenemang eller händelse på Skansens område där ett större antal människor deltar och det inte är möjligt att begära in skriftligt samtycke från varje enskild person. Vid fotograferingar eller filminspelningar där inte gästen kommer vara med i bild sker ingen information.

 • Hur länge sparar vi uppgifterna?

  Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifter som anges vid köp via skansenbiljett.se och skansenbutiken.se anonymiseras hos vår leverantör av e-handelslösning efter 24 mån. Personuppgifter kopplade till museiföremål sparas för all framtid. Skansen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Skansens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 • Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

  Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag. Dessa är då Skansens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Skansens personuppgiftsbiträden utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis vid utskick av nyhetsbrev eller vid leverans av beställda varor. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de vi informerat dig om. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 • Vid delning till annat företag som är personuppgiftsansvarig

  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller motpartens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är; Statliga myndigheter vid misstanke om brott, företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 • Var behandlar vi dina personuppgifter

  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

 • Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?

  Stiftelsen Skansen är personuppgiftsansvarig för Skansens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med lagstiftningen.

 • Dina rättigheter

  Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig.

  Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Skansens webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss via gdpr@skansen.se

  Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning

Frågor och svar

 • Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

  Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och information om hur de behandlas.

 • Vad gäller om jag vill göra en rättelse, radera eller tidsbegränsa mina uppgifter?

  Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

 • Har jag rätt till att återkalla mitt samtycke?

  Om du lämnat samtycke till viss behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Kan jag invända behandlingen av mina personuppgifter?

  När behandling av dina personuppgifter sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

 • Kan jag invända behandlingen av personuppgifterna mot direktmarknadsföring?

  Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • Vad är dataportabilitet?

  Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Kontaktinformation

  Om du vill återkalla eller göra någon annan ändring ber vi dig att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta Skansen via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Vi besvarar skriftligen till din folkbokföringsadress. Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter via gdpr@skansen.se

  Stiftelsen Skansen Besöksadress:
  Djurgårdsslätten 49-51
  115 21 Stockholm
  Tel: 08-442 80 00