Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Vårt hållbarhetsarbete

Skansens hållbarhetsarbete har som ambition att inspirera och engagera människor till en mer hållbar utveckling för framtidens levnadssätt.

 • Skansen arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa verksamheten. Vi strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Det innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av förorening.

  Självklart utgöra lagar, förordningar, och andra krav som har anknytning till miljöaspekterna, den lägsta nivån för hur miljöarbetet ska bedrivas. All miljöpåverkan ska minskas till den nivå som är miljömässigt, antikvariskt, tekniskt och ekonomiskt möjligt.

  Skansen har en miljöpolicy och handlingsplan som används i den dagliga verksamheten för att följa upp verksamhetens miljömål.

  Med ambitionen att vara en inspirerande samhällsaktör och lyfta aktuella frågeställningar i omvärlden vill Skansen också stärka sin roll som folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling. det ska även speglas i Skansens miljöarbete för gästen.

  Alla medarbetare arbetar dagligen med att utveckla sitt arbete för att Skansen ska vara en förebild som värnar natur och kultur.

  Skansen arbetar kontinuerligt med att utveckla och analysera miljökonsekvenser av olika ställningstaganden inom den dagliga verksamheten.

 • Minskade utsläpp

  Stiftelsen Skansen strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Vi vill bidra till att minska koldioxidutsläpp och föroreningar i enlighet med nationella målen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

 • Fossilfritt bränsle på Skansen

  Skansen behöver använda olika fordon och maskiner för att underhålla och bevara platsen. Sedan den 7 mars 2017 använder vi ett helt fossilfritt drivmedel (EcoPar Bio) istället för diesel – det innebär att vi minskar Skansens CO2-utsläpp från bilar, hjullastare och andra maskiner med upp till 90%. Cancerogena partiklar i avgaserna minskar med upp till 90%.

 • Interna partners miljöarbete

  Restauranger och caféer, tåg och bilbanor, Skansen-Akvariet och Glasblåseriet på området drivs av våra partners. Vi samarbetar kontinuerligt för att miljöanpassa all verksamhet inom Skansens område.

 • Sälarna får MSC-märkt fisk

  Våra sälar äter bara fisk som är MSC-märkt och som därmed är fångad med omsorg om havsmiljön. Vi väljer MSC-märkt för att det ska finnas fisk i framtiden. MSC-fångad fisk bidrar till ett hav med fler fiskar samt minskad bifångst av andra fiskarter och sjöfågel. MSC-märkningen bidrar även till mer forskning och förbättrad förvaltning.