Skansenkartan

Skansen är stort och här finns massor att upptäcka. Du får en karta när du betalar din entré, men här finns även en karta för utskrift.