Stiftelsen Skansens stiftare är Kungliga Majestät och kronan, Stockholms stad och Nordiska museet. Stiftelsen Skansen har ingen verklig huvudman. Stiftelsen äger sig själv och verksamheten styrs av Skansens styrelse där vd ingår. Vd leder den operativa verksamheten via Skansens ledningsgrupp. Stiftelsen är inte vinstdrivande och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Stiftelsen Skansens Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter, ordförande och tre ledamöter utses av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd och vd tillsätts av styrelsen. Styrelsen har även tre personalrepresentanter.

Ordförande

Sven-Erik Österberg, landshövding

Ledamöter

John Brattmyhr, vd
Catharina Nolin, professor
Sanne Houby-Nielsen, styresman
Thomas Rolén, vice ordf, Generaldirektör
Lars Heikensten, Ek. dr, f.d. Riksbankschef
Åsa Anderljung, kultursamordnare

Ersättare

Vanessa Gandy, fil. mag.
Susanna Heldt Cassel, professor
Maria Sidén, byggnadsantikvarie

Personalföreträdare

Mikko Svensson, SEKO
Boel Recén, SACO
Birgitta Jansson, ST
Hans Adamson, SEKO, ersättare

Skansens ledningsgrupp

John Brattmyhr, vd
Ronnie Engstrand, ekonomichef
Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef
Åsa Magnusson, avdelningschef kulturhistoriska avdelningen
Tomas Frisk, avdelningschef zoologiska avdelningen
Matilda Klein, avdelningschef evenemang
Stefan Andersson, avdelningschef bygg- och fastighet
Karin Ringholm, avdelningschef parken