Organisation

Stiftelsen Skansen är en religiöst och partipolitiskt obunden verksamhet som regleras genom urkund och stadgar för Stiftelsen Skansen. 

 • Stiftelsen Skansens stiftare är Kungliga Majestät och kronan, Stockholms stad och Nordiska museet. Stiftelsen Skansen har ingen verklig huvudman. Stiftelsen äger sig själv och verksamheten styrs av Skansens styrelse där vd ingår. Vd leder den operativa verksamheten via Skansens ledningsgrupp. Stiftelsen är inte vinstdrivande och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

  Skansens uppförandekod

  Skansen ska sträva efter att uppnå visionen om att vara en ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. För att historien, samtiden och framtiden bygger på att vi agerar både etiskt och ansvarsfullt. Hållbart helt enkelt.

  Skansens uppförandekod sammanfattar vårt förhållningssätt som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden är baserad på FN:s Global Compacts 10 principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt våra fyra värderingar: Välkomnande, Ansvarsfull, Tillsammans och Överraskande.

  Läs mer om Skansens uppförandekod.

 • Stiftelsen Skansens Styrelse

  Styrelsen består av sju ledamöter, ordförande och tre ledamöter utses av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd och vd tillsätts av styrelsen. Styrelsen har även tre personalrepresentanter.

  Ordförande

  Anna Kinberg Batra, landshövding

  Ledamöter

  Maria Groop Russel, vd Stiftelsen Skansen
  Catharina Nolin, professor
  Sanne Houby-Nielsen, styresman, Nordiska museet
  Lars Heikensten, vice ordf.  Ek. dr, f.d. Riksbankschef
  Åsa Anderljung, kultursamordnare
  Knut Weibull, fd överantikvarie

  Ersättare

  Susanna Heldt Cassel, professor
  Maria Sidén, byggnadsantikvarie
  Fredrik Svanberg, avd.chef Kulturhistoria, Nordiska museet

  Personalföreträdare

  Mikko Svensson, SEKO
  Boel Recén, SACO
  Hans Adamson, SEKO, ersättare

  Skansens ledningsgrupp

  Maria Groop Russel, vd
  Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef
  Ronnie Engstrand, ekonomichef
  Eva Ramberg, avdelningschef kulturhistoriska avdelningen
  Jonas Bergman, avdelningschef zoologiska avdelningen
  Matilda Klein, avdelningschef evenemang
  Stefan Andersson, avdelningschef bygg- och fastighet
  Karin Ringholm, avdelningschef parken
  Maria Hernebro, HR-chef