Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Organisation

Stiftelsen Skansen är en religiöst och partipolitiskt obunden verksamhet som regleras genom urkund och stadgar för Stiftelsen Skansen. 

 • Stiftelsen Skansens stiftare är Kungliga Majestät och kronan, Stockholms stad och Nordiska museet. Stiftelsen Skansen har ingen verklig huvudman. Stiftelsen äger sig själv och verksamheten styrs av Skansens styrelse där vd ingår. Vd leder den operativa verksamheten via Skansens ledningsgrupp. Stiftelsen är inte vinstdrivande och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

  Skansens uppförandekod

  Skansen ska sträva efter att uppnå visionen om att vara en ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. För att historien, samtiden och framtiden bygger på att vi agerar både etiskt och ansvarsfullt. Hållbart helt enkelt.

  Skansens uppförandekod sammanfattar vårt förhållningssätt som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden är baserad på FN:s Global Compacts 10 principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt våra fyra värderingar: Välkomnande, Ansvarsfull, Omtänksam och Överraskande.

  Läs mer om Skansens uppförandekod.

 • Stiftelsen Skansens Styrelse

  Styrelsen består av sju ledamöter, ordförande och tre ledamöter utses av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd och vd tillsätts av styrelsen. Styrelsen har även tre personalrepresentanter.

  Ordförande

  Sven-Erik Österberg, landshövding

  Ledamöter

  Yvonne Nordlind, tillförordnad vd
  Catharina Nolin, professor
  Sanne Houby-Nielsen, styresman
  Thomas Rolén, vice ordf, Generaldirektör
  Lars Heikensten, Ek. dr, f.d. Riksbankschef
  Åsa Anderljung, kultursamordnare

  Ersättare

  Vanessa Gandy, fil. mag.
  Susanna Heldt Cassel, professor
  Maria Sidén, byggnadsantikvarie

  Personalföreträdare

  Mikko Svensson, SEKO
  Boel Recén, SACO
  Birgitta Jansson, ST
  Hans Adamson, SEKO, ersättare

  Skansens ledningsgrupp

  Yvonne Nordlind, tillförordnad vd
  Ronnie Engstrand, ekonomichef
  Åsa Magnusson, avdelningschef kulturhistoriska avdelningen
  Jonas Bergman, avdelningschef zoologiska avdelningen
  Matilda Klein, avdelningschef evenemang
  Stefan Andersson, avdelningschef bygg- och fastighet
  Karin Ringholm, avdelningschef parken
  Maria Hernebro, HR-chef