Vision och uppdrag

Skansens vision är att vara ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. För historien, samtiden och framtiden.

 • På Skansen gestaltas upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria – nu, då och i framtiden. Vi levandegör och visar samspelet mellan natur, kultur och människans villkor genom tiderna. Högtider och traditioner lever vidare och lyfts fram på Skansen.

  Våra fyra värdeord – Välkomnande, Ansvarsfull, Överraskande och Tillsammans – utgör grunden för hur vi dagligen arbetar för att möta våra gäster och varandra.

  Stiftelsen Skansens uppdrag och verksamhet regleras i Stadgar för Stiftelsen Skansen som fastställdes av regeringen den 15 april, 1993. Skansen är en fristående stiftelse och har ingen verklig huvudman. Skansen finansieras av entréintäkter, gåvor från företag, privatpersoner och stiftelser samt genom statligt anslag. Stiftelsen Skansen är politiskt och religiöst obunden.

 • Älg på Skansen Foto: Simon Lokko

  Vi arbetar med utbildning, artbevarande och forskning om de djur som finns på Skansen. Djurparkens främsta syfte är att inspirera och sprida kunskap om djur, natur och hållbarhet till våra gäster. Varje dag.

 • Järnhandlarbostaden, Skansen Foto: Anna Hugosson

  Vi arbetar med utbildning, bevarande och samhällsaktuella kulturfrågor. Friluftsmuseets främsta syfte är att inspirera och sprida kunskap om vår kulturhistoria. Vi levandegör och visar gäst hur dåtid påverkar människan i nutid och i framtiden. Varje dag.