Stockholms enda glasbruk ligger på Skansen. Redan 1930 började man leta efter en hytta från 1700-1800-talet att tillföra våra stadskvarter. Ingen passande byggnad fanns dock att finna och därför gjordes en rekonstruktion med hjälp av ritningar från Johannesholms hytta i Venjans socken i Dalarna samt förebilder från äldre glashyttor i Småland. Året var 1936 när AB Stockholms Glasbruk stod klart. Verksamheten hade dock startats redan tre år tidigare i en källarlokal vid Södermalms torg vid Slussen.

Stockholms Glasbruk drevs 1933-1980 av fabrikör Ture Berglund och hans hustru Lily. Därefter tog deras dotter Marianne och dennes make, Göran Hammar, över driften. Traditionen fördes vidare och dotterdottern Karin Hammar tog över efter sina föräldrar. Sedan juli 2020 fick Stockholms Glasbruk nya ägare från en ny familj när Martin Ehrensvärd tog över driften tillsammans med Aleksandra Pavlenkova och blåser nytt liv i hyttan med ny kunskap och nya tekniker.