Så tar vi hand om våra djur

För att våra djur ska må bra ser vi alltid till varje arts, samt djurindivids, individuella behov. Genom gedigen kunskap, erfarenhet och förståelse för arternas biologi och levnadssätt kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra djur att må bra och få utlopp för sina naturliga beteenden.

 • Lodjur på Skansen Foto: Jonathan Lundqvist
  Artens behov bestämmer

  Alla djur på Skansen bor i en miljö som är anpassad för att möta deras behov och likna deras verkliga levnadsmiljö. Våra anläggningar uppfyller eller överträffar alla gällande lagkrav, till exempel innebär det skydd mot väder och vind, skadedjur och fysiska skador. Våra djur kan alltid gå undan från besökare om de vill.

 • Råtta och djurvårdare på Lill-Skansen.
  Professionell personal

  Skansens djur sköts av utbildad personal med erfarenhet av att sköta och värna om djurens välfärd. Vi har en zoolog och en veterinär som kontinuerligt arbetar med vår personal och djuren.

 • Åsenfår på Skansen Foto: Oskar Ljungqvist
  Begränsad besökarinteraktion

  Det är bara i Lill-Skansens bemannade kontakthage som våra besökare får klappa djur. I övrigt erbjuder vi inte klappning eller matning. Det är för att djuren inte ska bli stressade och för att inte heller riskera att sprida sjukdomar till eller från våra djur.

 • Björnar på Skansen Foto: Marie Andersson
  Berikning för stimulans

  Djuren ska inte vara uttråkade eller frustrerade. Berikning är en självklar del i den dagliga skötseln och ger djuren utlopp för naturliga beteenden. Vårt berikningsarbete utgår ifrån hur djuren lever i det vilda och kan vara doft, ljud, eller nya föremål som djuret interagerar med i sitt hägn.

 • Djurprat om sälarna
  Träning för välmående

  Vi tränar djuren bland annat för att underlätta skötsel, minimera stress vid veterinärundersökningar och ge mental stimulans. Det kan vara att som säl komma upp på land och bli undersökt, som visent stå på en våg och bli vägd eller som uggla själv gå in i en transportlåda för att kunna flyttas. En viktig del, som även gör vårt arbete säkrare, är att träna våra björnar att springa in i idet på en viss signal.

 • Para sig och föda ungar – viktigt för djuren

  En av de allra starkaste drivkrafterna för djur är att få para sig och föda egna ungar. Därför är det viktig för oss att ge dem den möjligheten, det är en naturlig del i djurparkernas verksamhet som medför ett stort välbefinnande för djuren. Våra djur lever ofta i par där reproduktion är en stor del av det naturliga beteendet.

Lappuggla, Skansen Foto: Anders Bouvin

Allt vårt arbete med djur grundar sig på djurvälfärd. Det innebär att vi utifrån bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och vetenskapliga fakta, strävar efter att djurhållningen ska tillgodose djurens behov av att utföra sina artegna beteenden. Djuren ska inte lida brist på föda eller vatten, utsättas för sjukdomar, parasiter eller negativ stress. För att uppnå en god djurvälfärd ser vi till varje arts individuella behov gällande naturliga beteenden, djuranläggning, träning och berikning.