Dvärgmus

Dvärgmus är den minsta gnagararten i Europa och en av de minsta i världen. Svansen är mycket längre än kroppen och musen kan använda den som ett femte ben när den klättrar.

 • Dvärgmusen är en mycket liten mus som lever i både skogsmark och odlingsmark. Den finns i Mellaneuropa och medelhavsländerna samt österut ända bort till Japan. 1985 dök dvärgmusen första gången upp i Sverige.

  Världens minsta gnagare

  Den passar att heta dvärgmus då den är en av världens minsta gnagare och endast väger 7 gram. Vuxna dvärgmöss päls är jämnt tegelröd, brunorange eller rödbrun på översidan och vit på undersidan. Gränsen mellan översida och undersida är skarp. Svansen är mycket längre än kroppen och musen kan använda den som ett femte ben när den klättrar, som en liten apa.

 • Fakta om dvärgmus
  Vetenskapligt namn:

  Micromys minutus

  Ordning:

  Gnagare (Rodentia)

  Familj:

  Råttdjur (Muridae)

  Vikt:

  cirka 7 gram

  Könsmognad:

  vid 5–7 veckor

  Antal ungar:

  Honan kan få sju kullar på ett år med upp till sju ungar i varje kull.

  Livslängd:

  kan bli upp till 4 år

  Äter:

  Frön och insekter

 • Det kan behövas när den ska klättra uppför sädesstrån och plocka sädeskorn.

  Äter frön och insekter

  Dvärgmusen äter mest frön och annat från växtriket. Under vintern letar den också insekter. Den bygger bo en halv meter ovanför marken, en rund boll som ett litet fågelbo i gräs eller buskar.

  Förökar sig fort

  Precis om andra gnagare förökar sig dvärgmusen fort. Honan kan få sju kullar på ett år med upp till sju ungar i varje kull.

  Sprider sig i Sverige

  Under senare år har dvärgmöss börjat sprida sig i Sverige och börjat bilda bestånd från Skåne upp till Tornedalen. Några har vandrat in i Norrbotten från Finland där arten finns i fasta bestånd. De dvärgmöss som finns i södra Sverige kommer troligen från Danmark med människans hjälp vilket har visats genom DNA-tester av finska och svenska djur.

  Ser du döda möss, titta gärna lite extra noga om det kan vara en dvärgmus. På så sätt kan vi hjälpas åt att se hur arten sprider sig i vårt land. För oss människor framstår dvärgmusen som en riktigt näpen liten gnagare. Särskilt som den kan klättra och till och med bygga små ”fågelbon” uppe i grässtrån. Bona är också något som kan avslöja om dvärgmusen finns i ett område.

 • Visste du att

  Dvärgmusen är minst av alla möss och är en av världens minsta gnagare.

Här hittar du dvärgmus