Europeisk kärrsköldpadda

Den europeisk kärrsköldpadda fanns för länge sen vilt i Sverige när klimatet var varmare men försvann för cirka 5 000 år sedan. Den är en solälskande reptil med pansar som kan bli över hundra år gammal.

 • Den europeisk kärrsköldpadda globalt kategoriseras som nära hotad. Den finns idag i centrala, södra och östra Europa, norra Afrika och centrala Asien. Den fanns i Sverige när klimatet var varmare, men försvann omkring 5 000 år sedan.

  Vinter- eller sommardvala

  I norra Europa går arten i dvala under de kalla månaderna. I varmare områden går den i sommardvala för att slippa undan hettan.

 • Fakta om Europeisk kärrsköldpadda
  Vetenskapligt namn:

  Emys orbicularis

  Ordning:

  Sköldpaddor (Tesdudines)

  Familj:

  Sumpsköldpaddor (Emydidae)

  Vikt:

  max 1 kg

  Längd:

  20 cm

  Könsmognad:

  vid 10 års ålder

  Parningstid:

  april-juni

  Antal ägg:

  3–15

  Livslängd:

  upp till 120 år

  Äter:

  Groddjur, fisk och ryggradslösa djur.

  Utbredning:

  Syd- och Centraleuropa.

 • Kärrsköldpaddan är en mycket solälskande art och klättrar gärna upp på trädstammar, stenar eller rötter som når över dess vattensamling för att solbada.

  Äter grodor och fisk

  Arten jagar och äter i vatten och är därför beroende av långsamma vattenflöden. Den äter groddjur, fisk och ryggradslösa djur. Kärrsköldpaddan påträffas i lugnt eller långsamt rinnande vatten med riklig vegetation. Den föredrar grunda, mindre vattensamlingar som dammar, kärr eller våtmarker. Den förekommer både i sött och bräckt vatten, i gläntor i skogen och i det öppna kulturlandskapet.         

  Simhud mellan tårna

  Den europeiska kärrsköldpaddan kan bli 20 centimeter lång och väga upp till ett kilo. Den har till skillnad från landsköldpaddor en svagt välvd ryggsköld och simhud mellan tårna. Hona och hanen skiljer sig åt i att honan ofta har böjda klor, smalare svans och en plattare ryggsköld än hanen. Färgen på hanens iris är oftast röd medan honans är gul och vit. Färgen är svart till svartbrun med gula till gröngula fläckar.

  Fortplantning

  Kärrsköldpaddan blir könsmogen kring tioårsåldern. Den leker i sjöar och andra vattensamlingar i april till juni. Hanen bestiger honan och nafsar efter hennes huvud, med resultatet att hon drar in detta, så att svansen och analregionen inte får plats under ryggskölden.

  Temperaturen bestämmer kön

  Honan lägger vanligtvis mellan tre och 15 ägg uppe på land och gräver ner dem nära vatten. Äggen kläcks vanligtvis efter två till fyra månader, även om det förekommer att de övervintrar i kyligare klimat och först kläcks följande vår. Könet på ungarna avgörs av den temperatur som äggen utsätts för, lägre temperatur ger hanar och högre resulterar i honor.

  Fanns vilt i Sverige

  Den europeiska kärrsköldpaddan finns över en stor del av Europa söder om Östersjön, från Iberiska halvön och södra Frankrike i väster, över Italien till Balkan, större delen av Östeuropa och delar av Ryssland till Iran. Den finns även i de nordligaste delarna av Nordafrika.

  Arten levde i Sverige för cirka 5 000 år sedan men försvann i samband med att det kallare klimat gjorde sitt intåg i och med järnålderns början. Det har hittats ett flertal rester av arten i Skåne, Östergötland och på Öland. Den dröjde sig kvar längre i Danmark där den försvann den vid slutet av bronsåldern, omkring 2 500 år sedan.

  Idag finns europeisk kärrsköldpadda i centrala, södra och östra Europa, norra Afrika och centrala Asien.

  Nära hotad

  Den europeisk kärrsköldpadda globalt kategoriseras som nära hotad. Arten har på senare tid blivit sällsynt i de flesta länder trots att den är spridd i större delen av Europa. Byggandet av vägar och bilkörning genom naturliga livsmiljöer är en möjlig faktor då många blir överkörda, men även förändring av livsmiljöer som skapar hinder för djurens rörelse.

 • Visste du att

  … vid högre temperatur utvecklas honor ur de nedgrävda äggen och vid lägre utvecklas hanar.

  … skölden som är ett effektivt skydd mot rovdjur består av ben och hornämnet keratin som vi har i hår och naglar.

Här hittar du kärrsköldpaddan