Lövgroda

Lövgroda är vår minsta groda. Den är endast 5 cm stor och lever i södra Skåne.

 • Kan skifta färg

  Den är gräsgrön på ovansidan, med ett svart, ofta gulkantat streck på sidorna, på undersidan vitaktig. Längs kroppssidorna från näsborrarna till bakkroppen löper ett mörkt band. Hannen har brun strupe, som kan blåsas upp till en stor boll. Grodan kan även smälta in i omgivningen genom att skifta färg.

 • Fakta om lövgrodan
  Vetenskapligt namn:

  Hyla arborea

  Ordning:

  Stjärtlösa groddjur (Anura)

  Familj:

  Lövgrodor (Hylidae)

  Vikt:

  4-10 g

  Längd:

  ca 5 cm

  Könsmognad:

  cirka 3 års ålder

  Parningstid:

  april till juni

  Antal ungar:

  en hona kan lägga upp till 1500 ägg fördelat på många små klumpar

  Livslängd:

  Cirka 9 år gammal i det vilda. I fångenskap upp till 22 år

  Äter:

  insekter

  Utbredning i Sverige:

  södra Skåne

 • På så vis undviker den att bli sedd av både fiender och byten. Dessutom är dess hudsekret giftigt och vid kontakt kan människohud bli infekterad. Kontakt med ögonen kan innebära tillfällig blindhet.

  Hoppar mellan blad

  Lövgrodor lever i träd och buskar. Äldre lövgrodor kan ofta klättra högt upp i lövverket, medan de yngre håller sig nära marken. Den hoppar med stor skicklighet från blad till blad och fångar insekter och larver.

  Hörs på en kilometers håll

  Leken och yngelutvecklingen sker i stillastående vatten som sjöar, dammar och sankmarker, ibland även i mindre vattensamlingar som diken och pölar. Under parningstiden, som i Skåne infaller under april till juni, kväker hannarna flitigt, särskilt nattetid. Också senare under sommaren kan man höra dess klingande läte, som kan höras på minst en kilometers håll.

  Lövgrodan blir könsmogen vid omkring 3 års ålder, och kan normalt bli upp till 9 år gammal. I fångenskap har som mest 22 år uppnåtts.

  Artbevarande arbete

  I Skåne har man genomfört ett bevarandeprogram där man har restaurerat lövgrodans lekplatser såsom dammar och andra våtmarker. Genom dessa åtgärder lövgrodan ökat från 2 000 (1980) till 25 000 (2008) och därför är lövgrodan inte längre rödlistad i Sverige

  Lövgrodan är klassad som ”Livskraftig” enligt Artdatabankens röda lista.

   

 • Visste du att

  Lövgrodan är en mästare på att klättra tack vare att tåspetsarna är försedda med häftkuddar täckta av flimmerhår. Den kan utan problem klättra på lodräta blanka ytor.

Här hittar du lövgroda