Svalparakit

Svalparakiten är en liten, snabb och färgglad papegoja som i det vilda återfinns endast i Australien. Den är akut utrotningshotad och Skansen arbetar med bevarande av arten tillsammans med andra djurparker.

 • Svalparakiten som också kallas Seglarparakit är en liten, snabb och färgglad papegoja som i det vilda återfinns endast i Australien. På hösten, efter häckningsperioden, migrerar hela den vilda populationen från Tasmanien till bergskedjan Great Dividing Range på fastlandet. Svalparakiten är akut utrotningshotad.

  Slickar i sig nektar

  Svalparakiten äter bland annat nektar som den den slickar i sig nektar och pollen från eukalyptusträd med sin borstlika tunga men den gillar även insekter, frukt och frön.

  Häckar i håligheter i träd

  När svalparakiten häckar är det inte ovanligt att flera par svalparakiter häckar i håligheter i samma träd. Så fort de anländer till Tasmanien byggs boet av både hanen och honan där honan sen lägger 3–6 ägg. De ruvas i nära en månad och efter ytterligare tre månader flyger ungarna ut ur boet.

  En aktiv fågel

  Som många andra parakiter är svalparakiten högljudd, aktiv och lekfull. Den förekommer som tam burfågel i våra hem. Då matar man den med nektar, frukt och frön.

  Husdjur

  Som husdjur sover den gärna i en holk medan de vilda tillbringar natten i håligheter högt upp i träden för att undvika rovdjur. Parakiter trivs bäst i sällskap med andra parakiter.

  En hotad fågel

  Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) estimerar i Rödlistan (2018) att det finns 1 000–2 500 vuxna individer kvar i det vilda, och antalet minskar drastiskt. Senare forskning publicerad av Australian National University (ANU) 2020 har funnit att antalet vuxna vilda individer sannolikt är färre än 300. Skogsavverkning har varit en drivande faktor för artens minskning. Ytterligare hot inkluderar klimatförändringar, bränder och bopredation från korthuvad flygpungekorre.

  I nuvarande takt befaras svalparakiten vara helt utrotad från det vilda till 2031.

  Artbevarande arbete på Skansen

  En stor del av djurparkens uppdrag är att hjälpa till att bevara djuren för framtiden. På Skansen görs det dels genom att varje dag sprida kunskap och förståelse om djur och natur till våra gäster. Djurparken har även en central och viktig roll i att verka för att bevara arter som riskerar att utrotas genom bevarandeprojekt som att hålla sunda reservpopulationer av en art.

  Svalparakiten häckar på Skansen och genom det kan vi bidra till djurparkernas reservpopulation. Skansen har de senast åren skickat flera svalparakiter som kläckts här till andra djurparker i Europa. Det är goda nyheter för den akut utrotningshotade papegojan som befaras vara utdöd i det vilda inom tio år.

  Ibland kan vissa individer lära sig att härma ord men de fattar inte vad de säger.

 • Läs mer om vårt artbevarande arbete

Här hittar du svalparakit