Boktryckargårdens trädgård

Kliv in på gården bakom Boktryckeriet och upplev en stadsträdgård med ett rödmålat lusthus, odlingsbäddar, fruktträd och prydnadsbuskar.

 • Denna trädgård är typisk för ett småborgerligt hem på 1840-talet med sitt sexkantiga lusthus och grönmålade spjälstaket som skiljer trädgården från den stensatta gårdsplanen. På stadsmiljöernas gårdsplaner fanns ofta även vedbodar, avträden, stall samt arbetslokaler för hantverk, industri och handel.

 • Boktryckeriets trädgård Foto: Marie Andersson

  Boktryckargårdens täppa

 • Trädgården på Boktryckargården är indelad i fyra odlingsbäddar som försåg hemmet med grödor. Här odlas grönsaker såsom mangold, rädisor, rödbetor, blomsterbönor, jordärtskockor och rabarber. Lusthuset inramas av liten buxbom och pioner men också av stjärnflocka, julros och strutbräken.

  Vanligt för tiden var också att odla frukt på spaljéträd för att utnyttja trädgården maximalt. Fördelarna var flera; träden blev inte för stora och skuggade därför heller inte odlingarna och genom hård beskärning fick man fram mycket frukt på en liten odlingsyta. I trädgården finns idag två spaljerade fruktträd, ett äppelträd och ett päronträd.

  En trädgård med social uppdelning

  På en gård där det fanns flera bostäder tillhörde trädgården oftast bara en av lägenheterna. Grinden till trädgården hölls då låst och de övriga hyresgästerna fick hålla till på gårdsplanen vid måltider eller sällskapsliv. Staketet runt trädgården markerar alltså en funktionell men även en social uppdelning.

 • Visste du att...

  Lusthuset innebar en möjlighet att förlänga och tillvarata den svenska korta sommaren. Här kunde man dekorera med trädgårdens egna blommor, avnjuta en kopp kaffe eller det man tillagat av de egenodlade grönsakerna.

Hitta till Boktryckargårdens trädgård