Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Midsommar

Upplev det bästa midsommarfirandet i Stockholm! På Skansen har vi firat midsommar sedan 1890-talet och tillsammans med julen är det kanske den viktigaste svenska högtiden.

 • I Sverige infaller midsommarafton en fredag mellan 19-25 juni varje år. För många förknippas midsommar med majstång, dans, musik, umgänge och jordgubbstårta. Men också med den ljumma, ljusa sommarnatten och dess mystik.

  Vad är det vi firar?

  Midsommar markerar sommarsolståndet, den tid när solen står som högst på himlen. Det vi årligen firar i slutet av juni är således sommaren. Innebörden av midsommar har ursprung ur både folktro och kristendomen, men klart står att det finns något magiskt som omgärdar denna kärlekens högtid och som fortsätter att fascinera.

  Flera av våra midsommarseder har funnits i hundratals år och har kommit att, internationellt sett, bli nästintill synonyma med bilden av Sverige och den svenska sommaren. Under midsommar ryms äldre och nyare traditioner sida vid sida – majstång, folkmusik, små grodorna och blommor under huvudkudden.

 • Midsommar på Skansen

  Stångresning på Tingsvallen

 • En högtid med flera influenser

  Som med flera högtider vet man inte med säkerhet hur länge något i likhet med midsommar firats. Dels är traditioner föränderliga över tid men det kan också tala för att midsommarfirandets ursprung sträcker sig så långt tillbaka att den alltid varit ett inslag för de människor som bott i det område som är dagens Sverige.

  Det beror även på att det saknas tillförlitliga källor för om förkristet firande faktiskt förekom. Däremot fanns det i förhistorisk tid festliga ritualer och ceremonier för soldyrkan. Detta har man hittat på hällristningar i Sverige, men även här råder oklarheter om dessa ritualer var förknippade med sommarsolståndet.

  Under 300-talet började den kristna kyrkan att uppmärksamma Johannes Döparens dag, där Johannes Döparen enligt Lukasevangeliet i Bibeln ska ha fötts ett halvår före Jesus. Han var viktig att uppmärksamma eftersom han ska ha uppmanat människor att göra rätt för sig och döpte den som omvände sig från sina synder. Dagen blev därför en kyrkohögtid med festlighet och var den ursprungliga midsommardagen i Sverige från 1400-talet. Idag har midsommardagen inte längre någon funktion som kyrkohögtid.

  Midsommarens magi och grönska

  Idag vet vi att midsommar firats i Norden sedan medeltiden, med traditioner som liknar dagens firande. I bondesamhället markerade midsommar en viktig brytpunkt i arbetsåret och midsommarnatten hade enligt folktron magiska krafter där övernaturliga väsen ska ha varit mer aktiva än vanligt.

  Den lövade midsommarstången, majstången, ska i bondesamhället ha symboliserat god sådd och växtlighet. Den kom troligen till Sverige via Tyskland, och tidiga belägg för att den förekom som etablerad prydnad och symbol redan på 1600-talet finns i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua.

  Men de gröna björklöven i sig hade också en funktion, där man i äldre tid satte löv i åkrarna vid midsommar för att grödorna inte skulle förstöras av oväder. Idag förekommer björklöven förutom i majstången också i midsommarkransen, vanligen i kombination med ängsblommor.

  En tradition som fortlever på vissa håll även idag är kärleksspådomen om att lägga sju eller nio sorters blommor och under kudden. Dessa plockas på kvällen under tystnad för att inte bryta magin, och under midsommarnatten sägs man drömma om den man ska gifta sig med.

  På Skansen sedan 1890-talet

  På Skansen firas midsommar varje år med traditioner från hela landet och folkliga aktiviteter.

  ”Midsommar har alltsedan Skansens första år firats på gammalt häfdvunnet sätt med sätt med klädande af majstång och dans kring denna samt å dansbanan folkdanser af ungdom i folkdräkter.

  Midsommarvaka har hållits, utfylld af musik m.m. Under senare år hafva de dansbanor för allmänheten, som brukat anordnas i samband med vårfesterna, fått kvarstå öfver midsommar, så att äfven den stora allmänheten, som dessa dagar brukar besöka Skansen, fått sig en midsommarsväng” – ur Skansen 25 år

Midsommarstången lövas och dekoreras innan resning

Midsommarkrans gjord av björklöv

Vykort med midsommarmotiv, Skansen 1950-tal