Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Soldattorpet

Soldattorpet, som heter Säldefall, tilldelades soldat nr 91 vid Vedbo kompani, Kalmar regemente. På 1860-tal bor Gustaf Johansson Gräns här, den sista soldaten som kommer leva på torpet.

 • Fakta

  Byggnadsår: Omkring år 1800.

  Byggnadens funktion: Soldattorp med fristående ladugård.

  Ursprung: Eksjö socken, Småland

  Skänktes och återuppfördes på Skansen: 1905-1920

 • I Soldattorpet är det 1860-tal och här bor Gustaf Johansson Gräns, den sista soldaten som kommer leva på torpet. Ett antal veckor om året är han iväg för militära övningar och då är det hustrun och barnen som tar hand om kreaturen och åkern.

  Det är trettio år sedan bönderna i Eksjö socken skrev kontrakt med Gustaf Johansson Gräns. Som soldat skulle han få ett torp med mark att bruka. Av Kronan fick han vapen och tyg till uniformen. Under Gräns sista år som soldat på 1860-talet är det fredstid. Sveriges försvar har sedan länge varit organiserat i det så kallade indelningsverket, vilket Karl XI införde 1682 och som fungerade fram till år 1901 när den allmänna värnplikten infördes.

  Indelningsverket innebär att flera gårdar tillsammans bildar en så kallad rote, och varje rote ska hålla en soldat. 25 rotar tillsammans bildar ett korpralskap, sex korpralskap bildar ett kompani och åtta kompanier ett regemente. Av bönderna i Gräns rote får han en liten lön varje år samt bostad, mat och kläder. Det är meningen att soldaten ska försörja sig och sin familj på vad torpet avkastar och oftast finns åtminstone ett potatisland och en ko.

  Gustaf Johansson Gräns emigrerade till Amerika 1868.

  Nya namn och uniformsregler

  Gustaf Johansson var den sista soldaten på torpet. Gräns blev hans soldatnamn – Gustaf Johansson Gräns. Det var praktiskt att den som blev soldat fick ett nytt efternamn eftersom så många hade samma efternamn som till exempel Johansson eller Andersson. I regel var det kompanichefen som bestämde vad soldaterna skulle heta. Ibland berättade namnen något om soldatens karaktär: Rask, Modig eller Tapper. Andra soldatnamn var direkt förknippade med det militära livet: Pistol, Sköld och Lans.

  Soldatens uniform

  Militäruniformen får soldaten inte ha på sig hemma. På torpet går han klädd som alla andra, i vadmalsbyxor, rock och grova skor. Uniformen och kronans gevär förvarar han i en särskild kista, rotekistan, mellan militärövningarna som äger rum en gång om året.

   

  Soldattorpets byggnad

  Soldattorpet uppfördes omkring år 1800 och byggdes enligt dåtidens bestämmelser och de mått som stadgats för indelningsverkets soldatboställen. Ursprungligen stod torpet på gården Högaskogs marker i Eksjö socken i Småland och består av förstuga, stuga och kök. Utanpå den ena stuggaveln sitter den obligatoriska rotetavlan, som talar om att torpet tillhört rote nr. 91 vid Vedbo kompani, Kalmar regemente. Soldattorpet inköptes och flyttades till Skansen 1905.

   

Här hittar du Soldattorpet