Bergbanan

Med Skansens bergbana tar du dig enkelt upp för berget från Hazeliusporten. Bergbanan kostar 35 kr för upp- respektive nedfärd men är gratis för rullstolsburna med ledsagare.

 • Bergbanan är ett bra sätt att ta sig upp på området om man kommer med barnvagn eller rullstol. Passagerarna kliver av strax bakom Skogens hus och kommer ut på Tingsvallen, nära både Bollnästorget och Delsbogården. Rullstolsburna med ledsagare åker fritt med bergbanan.

  1890-talet
  Nivåskillnaden på den nya attraktionen är 30 meter och Bergbanans hela längd 107 meter. Bara under tre veckor åker 20.000 människor med Bergbanan. Det visar att utställningen har stor betydelse för Skansen.

  1920-talet
  Fram till 1920 drivs Bergbanan med gasmotor som är placerad i Skånska gruvan. Detta år bedöms gasmotorn inte vara värd att reparera. I stället byggs den om till en elmotor så att Skansen kan köpa likström från staden via en fast jordkabel.

  1930-talet
  På 1930-talet är banan öppen mellan klockan 10 och 22. En uppfärd kostar tio öre medan det kostar 5 öre att åka ner. När rulltrappan och den nya huvudentrén byggs på 1930-talet förlorar Bergbanan en del av sin betydelse.

  1940-talet
  Efter 1945 kostar det 25 öre både för en upp- och nedfärd. Bergbanan är öppen från klockan 11 till 20. Fram till 1940-talet är Bergbanan öppen året om och efter det bara på sommartid. 1946 blir vagnarna inglasade.

  1950-talet
  År 1959 är sista sommaren innan Bergbanan stängs under flera år. Det beror bland annat på att Stockholms stad stänger av likströmsledningen.

  1960-talet
  År 1963 arbetar arkitekt Gösta Åbergh fram ett förslag för en total ombyggnad av Bergbanan efter modernistiska stilideal. Leverantör är Von Roll AG från Bern i Schweiz. Samtidigt tas ett förslag fram för att öka tillgängligheten.

  1970-talet
  År 1973 återinvigs Bergbanan, moderniserad efter tidens säkerhetskrav och med något längre bansträckning. Den är nu drygt 196 m lång och har en nivåskillnad på nära 35 m.

Dag Tid
Idag, 23 juni 2024 10.00-16.00
24 juni 2024 10.00-16.00
25 juni 2024 10.00-20.00
26 juni 2024 10.00-16.00
27 juni 2024 10.00-16.00
28 juni 2024 10.00-16.00
29 juni 2024 10.00-16.00
30 juni 2024 10.00-16.00
1 juli 2024 10.00-16.00
2 juli 2024 10.00-20.00
3 juli 2024 10.00-16.00
4 juli 2024 10.00-16.00
5 juli 2024 10.00-16.00
6 juli 2024 10.00-16.00
7 juli 2024 10.00-16.00
8 juli 2024 10.00-16.00
9 juli 2024 10.00-20.00
10 juli 2024 10.00-16.00
11 juli 2024 10.00-16.00
12 juli 2024 10.00-16.00
13 juli 2024 10.00-16.00
14 juli 2024 10.00-16.00
15 juli 2024 10.00-16.00
16 juli 2024 10.00-20.00
17 juli 2024 10.00-16.00
18 juli 2024 10.00-16.00
19 juli 2024 10.00-16.00
20 juli 2024 10.00-16.00
21 juli 2024 10.00-16.00
22 juli 2024 10.00-16.00
23 juli 2024 10.00-20.00
24 juli 2024 10.00-16.00
25 juli 2024 10.00-16.00
26 juli 2024 10.00-16.00
27 juli 2024 10.00-16.00
28 juli 2024 10.00-16.00
29 juli 2024 10.00-16.00
30 juli 2024 10.00-20.00
31 juli 2024 10.00-16.00
1 augusti 2024 10.00-16.00
2 augusti 2024 10.00-16.00
3 augusti 2024 10.00-16.00
4 augusti 2024 10.00-16.00
5 augusti 2024 10.00-16.00
6 augusti 2024 10.00-20.00
7 augusti 2024 10.00-16.00
8 augusti 2024 10.00-16.00
9 augusti 2024 10.00-16.00
10 augusti 2024 10.00-16.00
11 augusti 2024 10.00-16.00
12 augusti 2024 10.00-16.00
13 augusti 2024 10.00-20.00
14 augusti 2024 10.00-16.00
15 augusti 2024 10.00-16.00
16 augusti 2024 10.00-16.00
17 augusti 2024 10.00-16.00
18 augusti 2024 10.00-16.00
19 augusti 2024 10.00-16.00
20 augusti 2024 10.00-16.00
21 augusti 2024 10.00-16.00
22 augusti 2024 10.00-16.00
23 augusti 2024 10.00-16.00
24 augusti 2024 10.00-16.00
25 augusti 2024 10.00-16.00
26 augusti 2024 10.00-16.00
27 augusti 2024 10.00-16.00
28 augusti 2024 10.00-16.00
29 augusti 2024 10.00-16.00
30 augusti 2024 10.00-16.00
31 augusti 2024 10.00-16.00
1 september 2024 10.00-16.00
2 september 2024 10.00-16.00
3 september 2024 10.00-16.00
4 september 2024 10.00-16.00
5 september 2024 10.00-16.00
6 september 2024 10.00-16.00
7 september 2024 10.00-16.00
8 september 2024 10.00-16.00
9 september 2024 10.00-16.00
10 september 2024 10.00-16.00
11 september 2024 10.00-16.00
12 september 2024 10.00-16.00
13 september 2024 10.00-16.00
14 september 2024 10.00-16.00
15 september 2024 10.00-16.00
16 september 2024 10.00-16.00
17 september 2024 10.00-16.00
18 september 2024 10.00-16.00
19 september 2024 10.00-16.00
20 september 2024 10.00-16.00
21 september 2024 10.00-16.00
22 september 2024 10.00-16.00
23 september 2024 10.00-16.00
24 september 2024 10.00-16.00
25 september 2024 10.00-16.00
26 september 2024 10.00-16.00
27 september 2024 10.00-16.00
28 september 2024 10.00-16.00
29 september 2024 10.00-16.00
30 september 2024 10.00-16.00
26 oktober 2024 10.00-16.00
27 oktober 2024 10.00-16.00
28 oktober 2024 10.00-16.00
29 oktober 2024 10.00-16.00
30 oktober 2024 10.00-16.00
31 oktober 2024 10.00-16.00
1 november 2024 10.00-16.00
2 november 2024 10.00-16.00
3 november 2024 10.00-16.00
29 november 2024 10.00-16.00
30 november 2024 10.00-16.00
1 december 2024 10.00-16.00
6 december 2024 10.00-16.00
7 december 2024 10.00-16.00
8 december 2024 10.00-16.00
13 december 2024 10.00-16.00
14 december 2024 10.00-16.00
15 december 2024 10.00-16.00
20 december 2024 10.00-16.00
21 december 2024 10.00-16.00
22 december 2024 10.00-16.00
Visa mer