Fäboden

Skansens fäbod är en långfäbod och består av två eldhus, en mjölkbod, en lövlada och sex små fähus på rad vid en inhägnad för djuren.

Dag Tid
Visa mer

Hitta till Fäboden