Kolonistugorna

Under 1800-talets senare del ökade Stockholms befolkning kraftigt. Den industriella revolutionen gjorde att många flyttade in till städerna för att försörja sig. En egen liten trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker sågs som en väg att förbättra livsvillkoren för de trångbodda stadsborna.

Dag Tid
17 juni 2024 11.00-16.00
18 juni 2024 11.00-16.00
19 juni 2024 11.00-16.00
20 juni 2024 11.00-16.00
21 juni 2024 11.00-16.00
22 juni 2024 11.00-16.00
23 juni 2024 11.00-16.00
24 juni 2024 11.00-16.00
25 juni 2024 11.00-16.00
26 juni 2024 11.00-16.00
27 juni 2024 11.00-16.00
28 juni 2024 11.00-16.00
29 juni 2024 11.00-16.00
30 juni 2024 11.00-16.00
1 juli 2024 11.00-16.00
2 juli 2024 11.00-16.00
3 juli 2024 11.00-16.00
4 juli 2024 11.00-16.00
5 juli 2024 11.00-16.00
6 juli 2024 11.00-16.00
7 juli 2024 11.00-16.00
8 juli 2024 11.00-16.00
9 juli 2024 11.00-16.00
10 juli 2024 11.00-16.00
11 juli 2024 11.00-16.00
12 juli 2024 11.00-16.00
13 juli 2024 11.00-16.00
14 juli 2024 11.00-16.00
15 juli 2024 11.00-16.00
16 juli 2024 11.00-16.00
17 juli 2024 11.00-16.00
18 juli 2024 11.00-16.00
19 juli 2024 11.00-16.00
20 juli 2024 11.00-16.00
21 juli 2024 11.00-16.00
22 juli 2024 11.00-16.00
23 juli 2024 11.00-16.00
24 juli 2024 11.00-16.00
25 juli 2024 11.00-16.00
26 juli 2024 11.00-16.00
27 juli 2024 11.00-16.00
28 juli 2024 11.00-16.00
29 juli 2024 11.00-16.00
30 juli 2024 11.00-16.00
31 juli 2024 11.00-16.00
1 augusti 2024 11.00-16.00
2 augusti 2024 11.00-16.00
3 augusti 2024 11.00-16.00
4 augusti 2024 11.00-16.00
5 augusti 2024 11.00-16.00
6 augusti 2024 11.00-16.00
7 augusti 2024 11.00-16.00
8 augusti 2024 11.00-16.00
9 augusti 2024 11.00-16.00
10 augusti 2024 11.00-16.00
11 augusti 2024 11.00-16.00
12 augusti 2024 11.00-16.00
13 augusti 2024 11.00-16.00
14 augusti 2024 11.00-16.00
15 augusti 2024 11.00-16.00
16 augusti 2024 11.00-16.00
17 augusti 2024 11.00-16.00
18 augusti 2024 11.00-16.00
24 augusti 2024 11.00-16.00
25 augusti 2024 11.00-16.00
31 augusti 2024 11.00-16.00
1 september 2024 11.00-16.00
7 september 2024 11.00-16.00
8 september 2024 11.00-16.00
14 september 2024 11.00-16.00
15 september 2024 11.00-16.00
21 september 2024 11.00-16.00
22 september 2024 11.00-16.00
28 september 2024 11.00-16.00
29 september 2024 11.00-16.00
Visa mer

Hitta till Kolonistugorna