Lekar från förr

Lek som mormorsmor och farfarsfar gjorde för omkring hundra år sedan. Här kan hela familjen leka tillsammans.

 • Prova på lekar från när mormorsmor och farfarsfar var små! På Hazeliusängen kan du under hela sommaren rulla tunnband, gå på styltor, hoppa säck och leka andra lekar som barn lekte förr. Utmana hela familjen på säckhoppningsrace eller se vem som kan stå på styltor längst.

   

  Exempel på olika lekar från förr:

  Styltor
  Omnämnt i svenska texter sedan 1600-talet. Man har gått på styltor som lek, men de har även används av gycklare och akrobater och som arbetsredskap för att ta sig fram i vattensjuka marker och översvämmad terräng, eller komma åt att plocka saker högt upp.

  Tunnband
  Omtalad i det antika Grekland som motionsform. Har använts som lek och träning för att kunna pricka ett rörligt mål. Mycket populärt bland barn under 1800-talet. Kan bero på att tunnband i metall blir allt vanligare med industrialiseringen.

  Hopprep
  Hopplekar finns över större delen av världen och att hoppa som idrott eller lek finns omnämnt bl.a. i de isländska sagorna. Man kan hoppa över käpp, rep, flätade humlerankor, slaga eller vad som funnits tillhands. Många hopprepslekar med turer dyker upp som skolgårdslekar bland flickor 1930- och 40-talen. ”Double Dutch” med två rep som slås åt olika håll Får ett stort uppsving under tidigt 1970-tal framför allt bland afroamerikanska flickor. Tävlingsgren med formella regler från 1974.

  Sjömansspel
  Att kasta ringar finns dokumenterat åtminstone från 1300-talet i England och förekommer i många olika former över stora delar av världen. Man kastar antingen mot fasta pinnar på en låda eller ett kors, eller mot en käpp som hålls av en medtävlare. Att kasta hästskor är också en variant av samma lek.

Dag Tid
Visa mer

Hitta till Hazeliusängen