Missionshuset

Missionshuset visas så som det såg ut 1914. Här hålls gudstjänst vissa sön- och helgdagar och musikstunder.

Dag Tid
Visa mer

Hitta till Missionshuset