Slåttern går

Skansens byalag visar hur man slår gräset med lie och berättar om traditionen som slåttern hör till. Du får själv pröva på!

 • Slåtter innebar att man avverkade högt gräs i avsikt att få hö till foder till nötkreatur, hästar och får. Man avverkade gräset manuellt med lie eller skära. Gräset låg sedan och torkade på plats, ofta uppsatt på hässja och blev hö.

  Skansens landskapsvårdare tar sig an tre olika ängar med lie. Välkommen förbi och se hur slåtter och ängshävd går till. Du får själv prova på att slå gräset med lie! Åldersgräns för att prova på lien är sex år. Barn över sex år kan också behöva en vuxen med sig som är med och håller i lien.

  Tid och plats 2024

  Lördag 29 juni kl. 11-16

  Ängen vid Fäboden

  Onsdag 17 juli kl. 11-15

  Ängen vid Sagaliden 

  Torsdag 18 juli kl. 11-15

  Ängen vid Posthuset

  Fredag 19 juli kl. 11-15

  Ängen vid Skogaholms herrgård

  Om slåtter

  Slåtter går ut på att slå ängen på gräs och blommor som sedan torkas som vinterfoder för djur. Slåtter har varit ett livsviktigt arbete för att se till att djuren hade mat över vintern.

  Den historiska skötseln av ängen med lie, räfsa och hässja gjorde det också möjligt för konkurrenssvaga växter att gro, blomma och sätta frö. Även idag är ängshävd viktigt, då ängar är väldigt värdefulla för den biologiska mångfalden.

Dag Tid
Visa mer