Skansen beviljas medel från Ålandsbankens Östersjöprojekt – ska skapa plattform för unga

Tillsammans med Marint Kunskapscentrum och lärosätet Östra Real har Baltic Sea Science Center beviljats medel från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

 • Skansens Baltic Sea Science Center ger ungdomar möjligheten till lärande, inspiration och insikt i vad som kan göras för att förbättra miljön i Östersjön. Tillsammans med Marint Kunskapscentrum och lärosätet Östra Real har vi nu beviljats medel från Ålandsbankens Östersjöprojekt. Pengarna ska användas i arbetet att skapa en plattform där skolungdomar får forskningsbaserad kunskap om Östersjön, visa hur vi alla kan bidra till ett friskt hav och ge en möjlighet att göra sin röst hörd.

 • Anna Björn, enhetschef Baltic Sea Science Center

  Anna Björn, enhetschef Baltic Sea Science Center

 • – Forskningen visade redan för femtio år sedan att vi behöver göra insatser för att förändra Östersjöns tillstånd, men beslutsfattare har inte agerat tillräckligt. Vi är många som funderar på hur vi kan bidra till en förändring, och med det här projektet vill vi ge unga en röst som hörs eftersom det är deras framtid som står på spel, säger Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center på Skansen.

  I år delar Ålandsbankens Östersjöprojekt ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående – däribland Skansens Baltic Sea Science Center tillsammans med Marint Kunskapscentrum i Malmö och lärosätet Östra Real i Stockholm som beviljats 15 000 euro till ett gemensamt projekt.

  Unga havsambassadörer ska ge Östersjön en röst

  Projektet heter ”Ungas röst för Östersjön” och har som mål att rekrytera unga havsambassadörer från hela Sverige som kan ge Östersjön en röst. Starten är Linnédagarna i september som drivs av Östra Real i samarbete med Baltic Sea Science. Av de ungdomar som är extra intresserade kommer möjligheten finnas att vara med och bidra till skapandet av en konferens i Malmö, kallad Ocean Literacy Youth Summit.

  Gemensam handlingskraft och positiva beteendeförändringar

  Tillståndet för miljön och Östersjön kräver kraftfulla åtgärder och behöver inkludera så många som möjligt. Ju fler som har kunskap om vad som behöver göras, och som känner ett engagemang för Östersjön, desto fler kan hjälpa till att sätta press på beslutsfattare. Projektet ger unga gedigen kunskap om förutsättningar idag men också insikt i möjliga åtgärder för att tillståndet ska förbättras, och kan leda till aktion och beteendeförändring.

  Läs mer om Baltic Sea Science Center.

  Läs Ålandsbankens pressmeddelande.