Baltic Sea Science Center i nytt samverkansavtal

Baltic Sea Science Center ingår nytt samverkansavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms Universitet (SU).

  • Skansen och Baltic Sea Science Center (BSSC) förnyar samarbetsavtalet med Stockholms universitet (SU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Avtalet förnyas för perioden 2022-2024. SU och SLU medverkar i kunskapsrådet för BSSC tillsammans med Skansen och Stockholm Vatten och Avfall.

    – Vi är jätteglada över att förnya avtalet och därmed vårt samarbete med SLU och SU. Det ger oss fortsatta möjligheter till samverkan direkt med forskare. Samarbetet visar att det vi gör är både bra och rätt väg att gå, och det garanterar att vi förmedlar information kring Östersjön som är relevant och uppdaterad. Ett fantastiskt stöd för vår verksamhet, säger Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center.

Baltic Sea Sience center

På Baltic Sea Science Center kan du gå ner under ytan och lära dig mer om Östersjön, klimat- och miljöfrågor kopplat till våra hav. Baltic Sea Science Cente tar emot alla Skansens besökare och jobbar även med utbildning för skolor och företag.