Bergbanan återinvigdes 1973

Idag, den 18 april, är det 50 år sedan Skansens Bergbana återinvigdes år 1973. Bergbanan vid Hazeliusporten byggs och invigs första gången till Stockholmsutställningen 1897.

  • Bergbanan vid Hazeliusporten byggs till Stockholmsutställningen på Lejonslätten på Djurgården 1897. Skansens grundare Artur Hazelius insåg tidigt att utställningen nere på Lejonslätten kunde ge besökare även till Skansen. Han lät därför bygga Bergbanan upp på Skansenberget.

    När Skansens Bergbana byggs är det Sveriges första. Förebild var bergbanan Sikló i Budapest som hade byggts 1870. Vagnar och motorer levererades från Schweiz. Nivåskillnaden på den nya attraktionen var 30 meter och Bergbanans hela längd 107 meter. Under en treveckorsperiod under Stockholmsutställningen åkte 20 000 människor med Bergbanan.

    År 1959 är sista sommaren innan Bergbanan stängs under flera år. Fyra år senare tar arkitekt Gösta Åbergh fram ett förslag för en total ombyggnad av Bergbanan efter modernistiska stilideal. Leverantör är Von Roll AG från Bern i Schweiz.

    Den 18 april 1973 återinvigs Bergbanan, moderniserad efter tidens säkerhetskrav och med något längre bansträckning. Den är nu drygt 196 m lång och har en nivåskillnad på nära 35 meter. Än idag är det samma åktur och samma vagnar som tar Skansens gäster upp på Skansenberget.

    Bergbanan håller just nu på att putsas för säsongen och planeras att öppna i maj.