Biologiska museet firar 130 år – nu konserveras Bruno Liljefors landskapsmålningar

Denna vecka firar Biologiska museet på Skansen 130 år. Under hösten har Bruno Liljefors konstskatt konserverats.

 • På lördag den 11 november firar Biologiska museet på Skansen 130 år. För fem år sedan förklarades museet för ett byggnadsminne och sedan dess har renoveringsarbetet pågått för att bevara byggnaden för framtida generationer.

  Nu finns en uttalad ambition om att öppna museet igen. Målsättningen för Skansen är att det gamla ska bevaras, samtidigt som man vill erbjuda en upplevelse som är modern och kanske överraskar. Eftersom byggnaden är byggnadsminnesmärkt görs allt i nära samråd med länsstyrelsen. Något öppningsdatum för Biologiska museet är ännu inte bestämt men Yvonne Nordlind, tf. vd på Skansen, hoppas kunna möta gäster i museet inom ett par år igen.

  – Även om vi har en bra bit att gå tittar vi på framtida möjligheter för hur vi ska kunna öppna och göra Biologiska museet till en intressant plats för våra gäster igen. Det är en fantastisk byggnad och vi ser stora möjligheter i att förädla museet vidare, som en del av gästupplevelsen men även för undervisning och event, säger Yvonne Nordlind.

  Arbetet med att återställa och restaurera byggnaden pågår bakom museets stängda dörrar. Sedan 2018, när byggnaden förklarades för byggnadsminne, har man renoverat de mäktiga takfönstren som nu är återställda i originalutförande. I dagarna blir arbetet med att konservera Bruno Liljefors konstskatt, de gigantiska fondmålningarna på runt 1 000 kvadratmeter, klart.

  – Målningarna i det stora dioramat är utan tvekan Liljefors till ytan största verk. Läckande takfönster och ett utsatt klimat har gjort att de har tagit skada och färgen har börjat släppa på sina håll. Just nu har vi därför ett team konservatorer här för att säkra målningarna för framtiden, säger Staffan Hansing, byggnadsantikvarie på Skansen.

  Följ med bakom kulisserna och se hur de stora väggmålningarna av Bruno Liljefors konserveras i videon nedan.

 • Kort fakta om Biologiska museet
  • Biologiska museet invigdes den 11 november 1893.
  • Museet byggdes 1892-93 på privat initiativ av konservator Gustaf Kolthoff för att visa upp Sveriges djur och natur.
  • Byggnaden ritades av arkitekten Agi Lindegren.
  • Invändigt rymmer Biologiska museet ett stort 360° diorama som tar upp i princip hela övre delen. Dioramat har fondmålningar av Bruno Liljefors och Gustaf Fjæstad.
  • Stockholms stad köper Biologiska museet och överlåter det till Skansen 1970.
  • Museet stänger på obestämd tid 2017.
  • År 2018 förklarades museibyggnaden för byggnadsminne av länsstyrelsen. Byggnadsminne är det starkaste skydd en byggnad kan få i Sverige.
  • Sedan 2018 har Skansen arbetat för att i etapper underhålla och restaurera museet. Genom bidrag från länsstyrelsen har museets takfönster restaurerats och Bruno Liljefors fondmålningar konserverats. Alla insatser sker i nära samråd med länsstyrelsen.