Utplacering av blåstång återskapar Östersjöns livskraft

Konstgjort rev, fullmåne och miljarder ägg och spermier – i helgen får blåstången ökad chans att föröka sig. Vi har medverkat, besök oss 5–11 juni för att få veta mer.

 • Bekanta dig med blåstången hos oss

  Besök oss! Skansens Baltic Sea Science Center har medverkat i arbetet med utplacering av blåstång. Den 5–11 juni kl.11 kan du besöka oss i akvariehallen och höra om blåstångens fantastiska och häpnadsväckande liv. Välkommen under ytan!

 • Blåstången är en av de arter som sedan 1970-talet har minskat kraftigt i Östersjön på grund av bland annat övergödning men nu är den på väg tillbaka. I tisdags var Skansens medarbetare på plats i Riddersholms naturreservat för att hjälpa till i arbete med att placera ut nya blåstångsplantor i väntan på helgens fullmåne, då fortplantningen sker!  

  Återskapa Östersjöns livskraft 

  Det är genom WWF:s projekt ”Återskapa Östersjöns livskraft” som Baltic Sea Science Center på Skansen fått den fantastiska möjligheten att bidra i arbetet, tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna som alla deltar i projektet. Målet är att skapa förutsättningar för blåstångens förökning.  

Emma och Patrik från Skansens Baltic Sea Science Center dyker vid Riddersholm

Blåstångsknippen vid Riddersholm

Sophie Lewenhaupt från Baltic Sea Science Center på Skansen

 • Ett konstgjort rev ska ge nytt liv 

  I vikarna kring Riddersholms naturreservat vid Kapellskär har Sportfiskarna byggt upp ett konstgjort stenrev med 300 ton sten för att motverka erosionspåverkan från Furusundsleden. Intensiv och snabbgående trafik med stora fartyg i Furusundsleden har gjort att vattenrörelser i vatten transporterar i väg bottenmaterial.  

  Hon- och hanplantor förökar sig vid fullmåne 

  På revet försöka man nu få till ett nytt blåstångshabitat och med lite hjälp på traven är målet att en ny undervattensskog ska växa till. Blåstångsplantor är antingen hanar eller honor. Det innebär att det krävs minst två plantor av olika kön för att lyckas med fortplantningen. 

  Eftersom revet innebär nya grunda och hårda ytor blir det en bra plats för blåstång att växa på. Under tisdagen samlade vi in grenar av blåstång i havet utanför Riddersholm och samtidigt rengjordes revet från påväxt av fintrådiga alger som annars konkurrerar om platsen med de kommande blåstångsgroddarna, berättar Sophie Lewenhaupt på Baltic Sea Science Center på Skansen. 

  Genom att binda ihop de insamlade blåstångsgrenarna till buketter och sedan fästa små bojstenar med flöten i dem, kan dykarna kila fast dem i stenarna längst revet. I Östersjön förökar sig blåstången endast under en kort period antingen på försommaren eller på hösten. Befruktningen är det känsligaste stadiet i blåstångens livscykel. 

  Nu hänger tångruskorna över revet och förhoppningsvis kommer de släppa sina ägg och spermier på lördag under fullmånen så att nya blåstångsplantor kommer att växa där, säger Sophie Lewenhaupt. 

  Projektet Återskapa Östersjöns livskraft, finansieras av Svenska Postkodlotteriet, och är ett samarbete mellan WWF, Sportfiskarna, Kristianstads Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västernorrland.  

 • Nyfiken på blåstång? Delta i medborgarforskning

  Medborgarforskningsprojektet ”Algforskarsommar” genomförs nu för tredje året i rad.
  Bidra till insamling av ny kunskap om de kustnära algbältena, när blåstången förökar sig och vad som händer med djurlivet i en tångruska. Din insats är värdefull för förståelsen av Östersjöns kustnära ekosystem. Läs mer på Stockholms universitets webbplats.

 • Vad kan du göra för att blåstången i Östersjön ska må bra? Här kommer några tips!
  • Sluta kissa i vattnet! Kiss innehåller jättemycket näring, den mängd som en person kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo fintrådiga alger!
  • Köp miljömärkta varor i butiken, så att mindre gifter och näringsämnen kommer ut i vårt hav.
  • Sopa för Östersjön! Ta dig ut i maj och juni och skrubba ren en klippa i vattenbrynet från fintrådiga alger, då hjälper du tångens ägg att hitta en boplats.

  Källa: Skärgårdsstiftelsen  

 • Blåstången – en nyckelart i Östersjön

  Blåstången (Fucus vesiculosus) räknas som en av Östersjöns få nyckelarter. En nyckelart är extra viktig och kan skapa levnadsmöjligheter och skydd för andra växt- och djurarter. På en tångsruska får andra mindre alger och stillasittande djur fäste. Där trivs också tångräkor och tångmärlor, musslor, havstulpaner och många, många fler. Fiskyngel kan leva i skydd av tångens grenar medan andra hittar sin näring där. 

  Förökar sig vid fullmåne 

  Blåstången består av honplantor som bär ägg och hanplantor som bär spermier vilka alla finns i de knottriga topparna som du kan hitta på blåstången under förökningssäsongen. Under stilla kvällar i maj och juni då fullmånen lyser släpper tångplantorna ut miljarder små ägg och spermier som förenas i vattnet och söker en bra klippa att växa på. Där kan den bli över 50 år gammal om den får växa ifred.