Budgetproposition 2023

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. I budgetpropositionen går att läsa om statsbidraget för centrala museer.

  • Onsdagen den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen och det var finansminister Elisabeth Svantesson som presenterade budgeten vid en pressträff.

    I budgetpropositionen går att läsa att statsbidraget för centrala museer, som är stiftelser, tilldelas Stiftelsen Skansen totalt 78.011 mkr för 2023. Det är i linje med 2019 års bidrag men en minskning från 2022 då Stiftelsen Skansen tilldelades 21 mkr i extra anslag varav 15 mkr var specifikt riktade till underhåll.

    Regeringen föreslår även att Stiftelsen Skansen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för underhåll och utveckling av fastigheter och kulturhistoriska byggnader samt tillgänglighetsanpassningar som uppgår till högst 80 mkr.

    Ni kan ta del av innehållet rörande Stiftelsen Skansen i budgetpropositionen på sid 100 och sid 101 här.​​​​​​​

    John Brattmyhr, vd