Fjällrävar har anlänt till Skansen

Den fridlysta fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. För att bevara arten och öka populationen krävs ett aktivt artbevarande arbete. Nu har två fjällrävar kommit till Skansen och inflyttningen har gått bra. På sikt hoppas Skansen på valpar.

 • Det är en hona, åtta år, och en hane, född hösten 2021, från djurparker på Island och i Novosibirsk som efter en mellanlandning på JärvZoo har flyttat in på Skansen. Den fridlysta fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Två av de allvarligaste hoten mot fjällräven är idag brist på föda och ett ökat hot från den konkurrerande rödräven. Fjällräven är i stort behov av stöd från oss människor för att överleva på sikt i Skandinavien.

  – Utan den forskning som vi gjort, och fortfarande gör, är det tveksamt att vi skulle ha fjällräv idag. För att fortsätta få en bra övervakning och datainsamling så är Skansen ett bra stöd för Fjällrävsprojektet, säger Johan Wallén som kommer från fjällrävsprojektet på Stockholms Universitet.

  Johan Wallén, som också är nationell koordinator för fjällräv i Sverige på Naturhistoriska riksmuseet, menar vidare att Skansen är en fantastisk plats för att sprida och tillgängliggöra information om fjällräv och allt arbete som görs.

  – Idag finns uppskattningsvis 450 individer och visionen för att ha en livskraftig population är att ha minst 2000 individer i Norden. För att komma dit krävs ett aktivt arbete med artbevarande åtgärder och långsiktiga samarbeten med flera aktörer, fortsätter han.

  Skansen har under ett antal år arbetat för att i högre grad samarbeta med forskningen och därigenom aktivt kunna bidra för artbevarande och biologisk mångfald.

  – Det här är ytterligare ett steg i rätt riktning och vi är väldigt glada för vårt fina samarbete med JärvZoo och Stockholms universitet i det här fallet. Självklart känns det fantastiskt att fjällrävarna kommit till oss och verkar trivas så bra, säger Linda Törngren, enhetschef för vilda djur Skansen.

  Läs mer om fjällräven.