Hållbarhetsarbete får internationellt erkännande

Aktörer på Djurgården har under flera år samarbetat för en långsiktig hållbar utveckling på denna fantastiska plats och tilldelades Green Destinations Platinum Award för att arbetet strukturerats utifrån FNs 17 hållbarhetsmål.

  • Kungliga Djurgården har tilldelats utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen. Med stolthet och engagemang fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att vara en plats för kultur, nöje och natur också för kommande generationer.

    Läs mer