Naturskyddsföreningen och Skansen – biologiska mångfaldens vecka

Den 22 maj infaller den biologiska mångfaldens dag och i år uppmärksammar vi naturens artrikedom hela veckan! Tillsammans med Naturskyddsföreningen bjuder vi på roliga aktiviteter i parken och ger tips på hur du kan hjälpa naturen på traven.

 • Kom till Skansen i veckan och se hur fågelholkar, igelkottsbon, död ved och små vattensamlingar kan göra stor skillnad för många arter. Lär dig om hur du kan hjälpa naturen i din trädgård eller balkong och prova på att bygga bihotell eller en egen fågelholk.

  Biologisk mångfald i din trädgård – Naturskyddsföreningen på Skansen

  Under hela veckan 16–27 maj 2024 uppmärksammar vi, tillsammans med Naturskyddsföreningen Stockholms Län, den biologiska mångfalden i Skogsträdgården vid Skansens koloniträdgårdar. Vi bjuder på tips och inspiration på hur du kan hjälpa naturen i din trädgård eller balkong. Passa på att bygga en egen fågelholk eller bihotell!

  Läs mer om aktiviteten 

  Variationer av arter, organismer och ekosystem

  Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Varje art har sina egna unika egenskaper, anpassningar och roller i livets fascinerande, komplexa och livsviktiga samspel. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler. I dag är den biologiska mångfalden hotad – klimatförändringar, avskogning, jordbruk, utsläpp och skräp påverkar den biologiska mångfalden på olika sätt.

 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

  Den biologiska mångfalden är så viktig att ett av de Globala målen är helt dedikerad till frågan, nämligen mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”. För oss människor är den biologiska mångfalden livsviktig då den ger oss ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och hälsa. Skogar renar vår luft, våtmarker filtrerar vårt vatten och korallrev skyddar kustlinjerna från stormar. Den biologiska mångfalden hjälper också jordbruket genom pollinering naturlig skadedjursbekämpning.

  Globala målen - Ekosystem och biologisk mångfald