Skansen deltar i digitaliseringsprojekt

Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer har beviljats stöd för ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att driva på museisektorns digitalisering.

  • Det handlar om ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt, start 2023, tillsammans med samtliga centralmuseer i Stockholm och Riksantikvarieämbetet. Insatsen är ett viktigt steg mot ett digitalt tillgängligt och sammanlänkat kulturarv.

    Med stöd av Europeiska Socialfonden och utifrån centralmuseernas förstudie DigiKraft kommer 1 200 medarbetare från centralmuseerna i Stockholm få möjlighet att genomgå utbildning.

    Detta är ett spännande projekt och vi ser fram emot att vara med på resan mot ökad digitalisering av museisektorn.

    Läs mer om projektet via Riksantikvarieämbetets pressmeddelande.

  • Digitaliseringsseminarium Foto: Karolina Kristensson

    Digitaliseringsseminarium Foto: Karolina Kristensson