Skansen och Folkuniversitetet lanserar unik kurs om biologisk mångfald

I september slår Skansen och Folkuniversitetet upp portarna för en ny kurs för vuxna om natur och människa i samspel – och om den livsviktiga biologiska mångfalden.

 • Lagom till höstterminen inleder vi tillsammans med Folkuniversitetet ett nytt och unikt samarbete för att sprida aktuell kunskap till allmänheten. ”Natur och människa i samspel” är namnet på den nya kursen som har Skansen som klassrum.

  – Ett av Skansens viktigaste budskap är det kring biologisk mångfald. I vår dagliga verksamhet möter vi främst barn och ungdomar, och i det här samarbetet har vi nu möjligheten att nå vuxna. Vuxna är för oss en viktig målgrupp och det här unika samarbetet ger oss nu ett nytt och spännande sätt att nå dem på, säger Anna Björn, enhetschef vid Skansens Baltic Sea Science Center.

  Folkbildande samarbete

  Skansens vision är att vara ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. Detta sammanfaller väl med Folkuniversitetets folkbildande uppdrag och ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

  – Det är väldigt spännande att inleda ett samarbete med en så välkänd och anrik institution som Skansen. Jag hoppas och tror att detta kan leda till ett fördjupat samarbete inom flera områden, säger Olof Olsson, rektor vid Folkuniversitetet i Stockholm.

  Biologisk mångfald i fokus

  Livet på jorden – det vill säga biosfären med dess enorma mångfald av arter och ekologiska system både på land och i vatten – är förutsättningen för vår mänskliga existens. Den biologiska mångfalden är avgörande för människans framtid och hoten är många och svåra.

  – Ljusglimten är att det alltid finns hopp och att vi genom ökad kunskap och engagemang kan skapa den förändring som behövs på alla nivåer i samhället, säger Anna Björn.

 • Natur och människa i samspel – kurs på Skansen

  Vi fördjupar oss i samspelet mellan natur och människa. Människan är idag en dominerade kraft på jorden men vi är helt och hållet beroende av naturen. Upplev Skansens unika miljö och utforska arter och komplexa samband i naturen tillsammans med kunniga pedagoger från Skansen.

  Läs mer och boka