Skansens rulltrappa blir utställning om biologisk mångfald

Idag lanseras Skansens första del av utställningen om biologisk mångfald i den historiska rulltrappan från 1938.

 • Det är en upplevelsebaserad resa där gäster åker rulltrappa och samtidigt visualiseras biologisk mångfald och artbevarande på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå. Syftet med utställningen är att väcka känslor för att biologisk mångfald är fantastiskt och nödvändigt för mänskligt liv.

  – Vi hoppas att rulltrappsresan ska inspirera våra gäster till att tänka till på hur samhällsutvecklingen har påverkat naturen på olika sätt. Vi vill öka engagemanget bland allmänheten i de här frågorna, säger Tomas Frisk som är Zoologisk chef på Skansen.

  Projektet är ett djupgående samarbete mellan Skansen, Visualiseringscenter C i Norrköping, Stockholm Resilience Center och Sveriges lantbruksuniversitet. Lagom till midsommar, som traditionellt sett är Skansens mest välbesökta helg, öppnar den första delen av tre i satsningen på att visualisera biologisk mångfald.

  – Det är helt fantastiskt att Skansen har möjlighet att göra detta. Vi tror att det kommer bli en ögonöppnare för många och ser även fram emot att lansera kommande etapper som ska förstärka upplevelsen ännu mer, säger Yvonne Nordlind som är marknads- och kommunikationschef på Skansen.

  Rulltrappsresan är totalt 40 meter och tar ca 80 sekunder. I kommande delar, som öppnas i takt med att utställningen blir klar i övre delen av Skansens rulltrappshall, får gästen fördjupad kunskap om de utmaningar som världen står inför och vad man behöver tänka på för att möta dessa utmaningar.

  Projektet kommer att löpa över tre år och finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.