Stiftelsen Skansen öppnar 90-konto

Skansen ansökte i början av året om ett 90-konto vilket nu har beviljats av Svensk Insamlingskontroll. Initiativet är delvis en följd av den ekonomiska kris som Skansen upplevde under pandemin.

 • Skansen ansökte i början av året om ett 90-konto vilket nu har beviljats av Svensk Insamlingskontroll. Initiativet är delvis en följd av den ekonomiska kris som Skansen upplevde under pandemin. Att inneha ett 90-konto utgör en väl ansedd och etablerad kvalitetsstämpel för allt insamlingsarbete som bedrivs inom stiftelser, ideella föreningar och andra organisationer.

  – Det är väldigt roligt att vi har beviljats 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Skansen har redan idag många trogna gäster och intressenter som stödjer oss på olika sätt. Det här ger oss möjlighet att utveckla insamlingen till förmån för hela eller delar av Skansen, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

  Insamlingsarbete är inget nytt för Skansen utan något som grundaren Artur Hazelius arbetade med redan i slutet på 1800-talet. Artur Hazelius kämpade ständigt mot ekonomiska svårigheter då det statsanslag han beviljades 1875 inte räckte långt. Pandemin som drabbade Skansen, och många andra, tydliggjorde behovet av att skapa större ekonomisk stabilitet för att klara uteblivna gäster under längre tid samt även att skapa bättre förutsättningar för att bevara och vidareutveckla verksamheten.

  – Skansen ska levandegöra och bevara Sveriges natur och kulturarv. Vi är ett friluftsmuseum, en djurpark och en unik plats för att fira högtider och traditioner. Det gör det viktigt för oss att hela tiden utvecklas och vara relevanta för omvärlden. Underhåll och utveckling av en plats, som till ytan är lika stor som Gamla Stan, kräver en del resurser, fortsätter Yvonne Nordlind.

  Arbetet med artbevarande, biologiska mångfald och utbildning om Östersjön är något som många redan nu är intresserade av att stödja. På sikt finns även potential att samla in stöd till insatser för de kulturhistoriska miljöernas bevarande. Insamlingsarbetet kommer att utvecklas under hösten 2022 och det kommer att bli möjligt att på olika sätt bidra och stödja Skansens verksamhet.

  Skansen finansieras idag till största delen av entréintäkter. Cirka 27% är statliga anslag och en mindre del kommer från insamlade medel (testamenten, samarbeten och sponsorer) samt annan försäljning.

  Stöd gärna Stiftelsen Skansens verksamhet via 90-kontot 900795-6.