ÄLVROSGÅRDEN Fråga 7

  • Vid fähuset på den gamla bondgården har en mystisk figur
    gömt sig. Vad gör han där? Själv tycker han att han är listig
    som en _ _ _

    DITT UPPDRAG: Skriv in ordet som saknas i ordflätan.