Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Kvalitetssäkring

Nationella lagar, regler och föreskrifter för djurparksverksamhet styr arbetet och utvecklingen av djurparken. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och upprätthålla högsta standard av djurvälfärd och djurvård för de arter vi håller i parken. Skansen är även medlem i flera djurparksorganisationer, från svensk till global nivå, som ställer höga krav på djurvälfärd och på strävan efter att arbeta med artbevarande.

 • Utöver medlemskap och ackreditering hos olika djurparksorganisationer har Skansen ytterligare oberoende externa experter som kontinuerligt besöker djurparken. Minst en gång i veckan finns en disputerad djurparkszoolog, godkänd av Jordbruksverket, och en veterinär på plats i djurparken och arbetar med vår personal och djuren.


  Svenska djurparksföreningen (SDF)

  Skansen är medlem i SDF – Svenska djurparksföreningen. SDF:s medlemmar ska som grundkrav för medlemskap följa de nationella lagar, regler och föreskrifter som finns för djurparksverksamhet. Förordningar för artskydd och djurskydd samt föreskrifterna för offentlig förevisning av djur är överskridande regler, men åtföljs för många också av regler för vilthägn, föreskrifter för lantbrukets olika djur och också vissa speciella veterinära regler vad gäller hygien- och smittskydd.


  European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

  Skansen är medlem i den europeiska djurparksföreningen EAZA – European Association of Zoos and Aquaria. Endast djurparker som uppfyller EAZA:s höga standarder och skyldigheter kan bli ackrediterad medlem, vilket Skansen är. EAZA Accreditation Program (EAP) erbjuder ett ramverk för att stötta djurparker och akvarier att uppnå sina mål, möjlighet till oberoende granskning och validering av arbete och resultat. Syftet med ackrediteringsprogrammet är att vara tydligt och transparent, vilket säkerställer förtroende för EAZA och dess medlemmar från besökare och externa aktörer.

  World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
  World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)

  Skansen är medlem i den globala djurparksföreningen WAZA – World Association of Zoos and Aquariums. För att vara medlem i WAZA krävs att verksamheten arbetar enligt högt ställda kriterier med syfte att tillhandahålla högsta standard gällande djurvälfärd. Medlemmar ska även sträva efter att uppnå det bästa inom bevarandet av djur och deras livsmiljöer.

   

 • Alla djurparker behöver tillstånd

  Skansen har, vilket krävs av djurparker och andra anläggningar som visar djur för allmänheten, tillstånd från Länsstyrelsen som bland annat visar att personalen har rätt utbildning och att djuren kan bete sig naturligt. Även vid handel med djurparksdjur finns strikta regler.