Friluftsmuseets uppdrag

Vi arbetar med utbildning, bevarande och samhällsaktuella kulturfrågor. Friluftsmuseets främsta syfte är att inspirera och sprida kunskap om vår kulturhistoria. Vi levandegör och visar gäst hur dåtid påverkar människan i nutid och i framtiden. Varje dag.

 • Skansens museiverksamhet har som syfte att bevara och levandegöra svensk kultur och natur. Med utgångspunkt i våra samlingar och vår kunskap vill vi inspirera våra gäster att lära nya saker, och se nya samband mellan historia, samtid och framtid.

  En inspirerande plats

  Museiupplevelsen utgår från friluftsmuseets kulturhistoriska miljöer och samlingar. Skansen kan upplevas med alla sinnen. Du kan se, lyssna, lukta, smaka och känna på historien.

  Unikt för Skansens museiverksamhet är de många möjligheter att möta experter av olika slag. Samtalet och mötet mellan människor, gäster och experter står i centrum.

  Skansen är en plats för materiell och immateriell kulturhistoria, för handens kunskap, för berättande, musik, högtider och traditioner. Skansen är också en plats för livet här och nu. En plats för alla att fira högtider, bröllop, dop, semester, vardag och helg.

  Ett besök på Skansen ger inte bara en inblick i historien utan ger också perspektiv på våra egna liv här och nu. Vi sätter samhällsaktuella frågor i ett historiskt perspektiv och vill engagera människor till att förstå och vara aktiva i sin egen samtid.

 • Delsbogården, Skansen Foto: Marie Andersson

  Förberedelser för att möta gäst.

 • Tillgängligt kulturarv

  På Skansen finns inga montrar och knappt några magasin. Att levandegöra kulturarvet innebär att samlingarna är i princip helt tillgängliga för att upplevas på nära håll i miljöerna. Gestaltningen av museimiljöerna omfattar allt från byggnader, föremål, utomhusmiljöer och kulturhistorisk klädsel. I vissa miljöer ingår även djur för att komplettera och berika gestaltningen för gästen.

 • Experter som förmedlar

  I gästmötet på Skansen arbetar en mängd experter med olika bakgrund och spetskompetenser inom kultur och natur. Utöver våra museipedagoger finns antikvarier, skräddare, trädgårdsmästare, barnmorskor, järnhandlare, konsumtanter, apotekare och verkstadsarbetare samt ett hundratal volontärer som alla bidrar i gästmötet. Vi har även många hantverkare från olika skrån, bland annat garvare, skomakare, plåtslagare och silversmeder.

  Hos oss kan du skapa din egen upplevelse och bidra till berättelsen och samtalet. Nya berättelser, perspektiv och idéer väcks i de samtal som förs mellan de människor som deltar i Skansens verksamhet.

 • Skolvisning i Väla skola

  Lektion i Väla skola.