Södermalms dagliga verksamhet

  • En värdefull verksamhet på Skansen kallas för Skansengruppen och hör till Södermalms dagliga verksamhet. Gruppen samarbetar med Skansens olika avdelningar och på uppdrag av Skansen utför gruppen bland annat park- och trädgårdsarbeten, städuppdrag, målningsarbeten och lättare snickeriuppdrag. Södermalms dagliga verksamhet har stor betydelse för Skansens miljö och som avlastning för den ordinarie personalen.

     

    Här hittar du Södermalms dagliga verksamhet med mer information.