Kungliga Djurgårdens Intressenter

Varje år passerar minst 15 miljoner gäster över bron till Djurgården. Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) är en förening som samlar företagare på Djurgården för ett gemensamt arbete med hållbar platsutveckling.

  • Stiftelsen Skansen är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI). Organisationen samlar företagare på Djurgården under det gemensamma namnet Royal Djurgården och utgörs av aktörer inom besöksnäringen som bedriver verksamhet här.

    Sedan flera år tillbaka har KDI samarbetat för en långsiktig hållbar utveckling av Djurgården. Arbetet omfattar allt från visionsarbete, att ta fram strategier och konkreta handlingsplaner till att planera och genomföra insatser.

    Den 27 september 2022 tilldelades KDI Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål. I utnämningen pekas Djurgården ut om en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.