Nordiska museet och Skansens vänner

Vänföreningen är en social mötesplats för dig som är intresserad av kulturhistoria och vill stödja Nordiska museet och Skansen.

 • Som medlem i vänföreningen är du vän både till Skansen och Nordiska museet – och i medlemskapet ingår en rad förmåner. Dessutom anordnas föreläsningar, studiebesök, specialvisningar, utflykter och resor för medlemmar. 

  Nordiska museets och Skansens Vänner bildades 1918 (eller möjligen 1880 – det finns ett protokoll som tyder på det). Oavsett tidpunkt är föreningens ideell och dess syfte är att stödja och sprida kännedom om de båda museernas verksamhet. HKH Kronprinsessan Victoria är hedersledamot och i snart 105 år har vänföreningen bidragit till många viktiga inköp till både Skansen och Nordiska museet.

  Här blir du medlem.

  Här kan du som medlem boka aktiviteter.

  Som medlem får du

  Delta i vänföreningens evenemang – föreläsningar, ateljébesök, utflykter, specialvisningar och årsmöte.

  Fri entré till Skansen och Nordiska museet (gäller ej utställningar med förhöjd entré eller evenemang anordnad av extern aktör) samt gratis audioguide på Nordiska museet.

  Medlemstidningen Artur hemskickad fyra gånger per år.

  Fri entré till Julita gård i Sörmland, Härkeberga kaplansgård i Uppland, Svindersvik sommarnöje i Nacka, Tyresö slott i Tyresö och Jamtli i Östersund, Sverresborg i Trondheim. Fri entré gäller även till Norsk folkemuseum i Oslo och Maihaugen i Lillehammer (i Norge) och Den gamle by i Århus (i Danmark).

  10 procents rabatt i museibutikerna på Skansen, Nordiska museet och Julita gård sam samt kaffe på maten i Nordiska museets restaurang.