Skansens byalag

I Skansens Byalag samlas personer som är kunniga inom och intresserad av äldre tiders arbetsliv och hantverk. Träffa dem i parken och lär dig mer om allt från slagtröskning och repslagning till slåtter och byk.

 • Skansens Byalag är en ideell förening som samlar personer som har praktisk eller teoretisk kunskap om äldre arbetsliv och hantverk på landsbygden. Byalagets ändamål är att stödja Skansens arbete med att levandegöra svensk kultur och natur. Byalaget vill nå detta syfte genom att;

  • Främja kunskapen om och känslan för Skansen och dess kulturhistoriska verksamhet
  • Sprida kunskap om arbetsliv och hantverk på landsbygden i äldre tid och göra det genom aktiva insatser i samförstånd med Skansens ledning
  • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat inom Byalaget för att öka medlemmarnas kunskap om Skansen och kulturhistoriskt verksamhet i allmänhet

  Att vara medlem i Skansens byalag förutsätter att man aktivt deltar i Byalagets verksamhet.

  Medlemmarna deltar i flera av Skansens evenemang under året och arrangerar årligen Höstmarknaden på Skansen.

 • Dragkamp under Höstmarknaden på Skansen

  En familjefest med historiska karaktärer, lekar i vacker miljö och marknadsknallar som säljer lokalproducerade och närodlade produkter. Första gången Byalaget arrangerade Höstmarknaden var 1991, då som en gåva till Skansen som fyllde 100 år.

 • En hantverkare arbetar i Silverpressen på Skansen

  På Skansen möter du hantverkare och slöjdare med gedigna kunskaper om äldre tiders tekniker och material. I de kulturhistoriska verkstäderna arbetar hantverkare – yrkesverksamma, pensionärer eller studenter – med att sprida äldre hantverkskunskap vidare.